Nederland weer van ons

De stas vraagt zich in zijn brief af hoe we de kinderen die vandaag in groep 1 zitten goed voorbereiden op 2032. De PVV voorspelt dat de wereld Anno Domini 2032 niet alleen andere competenties veronderstelt tav werk en inkomen. In 2032 zal de wereld er in alles anders uitzien. Maar wij willen niet dat onze samenleving dan nog verder is gefragmenteerd, wij willen niet dat onze samenleving is "ontwesterd" door als Quislings altijd maar toe te geven, door altijd maar mee te buigen. Wij willen dat de jonge mensen die er dan zijn, pal staan voor de cultuur van het Avondland, met al zijn vrijheden. Wij willen dat die worden uitgedragen door een zelfbewuste generatie die dan onze Westerse en Nederlandse tradities en verworvenheden in stand houdt, versterkt en doorgeeft aan de kinderen die er dan zijn.

Vz, wat gisteren gebeurde op een vmbo-school in Heemskerk is illustratief voor de verkeerde weg die het onderwijs breed wenst te bewandelen, op uitzonderingen na. De verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs zouden in elke school de aanleiding moeten zijn om het gesprek aan te gaan. Is dat moeilijk? Reken maar! Schuurt dat? Roept dat emoties op? Natuurlijk! Net zoals 9/11 dat deed, net zoals het onderwijs over de holocaust dat doet, net zoals onderwijs in de evolutie dat doet. Maar elke school die leerlingen wil verheffen, wil inleiden in de ratio en het licht, gaat die uitdaging aan, hoe moeilijk dat ook is. Empor zum Licht, dat zou het uitgangspunt moeten zijn. Maar de directrice van deze school roept een docent tot de orde die een affiche van Charlie Hebdo ophangt. Omdat islamitische leerlingen klaagden. De docent moest zijn excuses aanbieden aan de "gekwetste" Turkse en Marokkaanse leerlingen. Terwijl dit een uitgelezen kans was om juist die gekwetste jongeren uit te leggen wat vrijheid van meningsuiting inhoudt en hoe de democratie werkt in een open samenleving.

Vz, wat deze directrice doet, is buigen; diep buigen naar ouders en leerlingen die intolerantie en haat naar onze vrijheden cultiveren, zelfs na de bloedige aanslagen in Parijs. Een ouder zegt: "Is dit geen omgekeerde wereld na alles wat er in Parijs is gebeurd? Een leraar die de klassen rond moet om zijn excuses aan te bieden, omdat leerlingen van Marokkaanse en Turkse afkomst zich beklagen over een tijdschrift dat juist de vrijheid van meningsuiting centraal stelt". Een reaguurder op Pownieuws zegt: "Het is duidelijk wie er de baas is op die school."Hij zegt erbij, en dat vind ik treffend: " En ook wel bijzonder dat vmbo'ers worden weggezet als een groepje gehandicapten aan wie je onmogelijk de vrijheid van meningsuiting kan uitleggen? Is de staatssecretaris het met mij eens dat deze directrice om twee redenen niet op de positie hoort waarop zij zit? In de eerste plaats omdat zij ondermeer in het briefje aan de ouders haar eigen leraar onverbiddelijk laat vallen en buigt voor intolerantie. En daarmee precies het omgekeerde doet van wat zij na de aanslagen in Parijs had moeten doen.

In de tweede plaats vz, omdat zij al eerder had aangegeven weinig vertrouwen te hebben in de competenties van haar vmbo-leerlingen. In 2005 zei ze, toen haar school de cijfers had afgeschaft: "Leerlingen die op de basisschool niet mee konden komen, presteren hier opeens goed. Dat is een gevolg van het feit dat we lagere eisen stellen en dat is winst." Nu bestaat zij het om te suggereren dat vmbo-leerlingen het concept van de vrijheid van meningsuiting niet kunnen bevatten. Daarmee vz, zet zij deze leerlingen weg als burgers die niet in staat zijn om volwaardig te functioneren in onze open samenleving. En dat is nogal wat. Graag een reactie van de staatssecretaris op het handelen van deze directeur EN graag een reactie op mijn vraag of een schoolleider met een dergelijke defaitistische houding te handhaven is.

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4305 gasten

donaties

doneer

Nederland
English