Nederland weer van ons

Voorzitter,
De PVV ziet natuurlijk het strategisch belang in van vrije handel en een goede verstandhouding met de landen ten oosten van de Europese Unie. De akkoorden die vandaag ter bespreking liggen voorzien daar gedeeltelijk in. Tot zover de raakvlakken met het PVV-verkiezingsprogramma.

Maar een goede samenwerking mag nooit een excuus zijn voor Europese roekeloosheid. In het geval van de associatieakkoorden wordt het wegnemen van handelsbelemmeringen aangegrepen om de macht van de Federale EU-staat uit te breiden. Dat laatste in geen 100.000 jaar als het aan de PVV-fractie ligt. Maar het is interessant om te zien dat er allerlei verkapte ontwikkelingsprojecten met de haren bijgesleept worden, die vervolgens in de akkoorden worden meegenomen. Ik noem als voorbeeld de versterking van de justitiële instanties in de betreffende landen. Ook de samenwerking op het gebied van milieubescherming, onderwijs en cultuur maakt duidelijk dat het om akkoorden gaat die doordrenkt zijn van de EU-ideologie die ontworpen is aan de tekentafels van Brussel.

Waarom laten we het wegnemen van handelsbelemmeringen vergezeld gaan van ontwikkelingsprojecten? Waarom moeten Nederlandse ondernemers en hardwerkende burgers hun zuur verdiende geld afstaan, zodat Brussel hervormingen kan doorvoeren in Moldavië, Oekraïne en Georgië in het kader van onder meer milieu en cultuur? Van ons geld? Waarom moet de Europese Unie zorgen voor versterking van de justitiële instanties, terwijl de betreffende landen daar ZELF de verantwoordelijkheid over moeten nemen?

VZ,
De PVV ziet om nog een reden niets in de akkoorden: er is geen sprake van zogenaamde 'culturele verbondenheid', terwijl juist dat, culturele verbondenheid, volgens de akkoorden de basis vormt voor politieke samenwerking.

Alle drie de landen scoren volgens Freedom House slecht op het gebied van civiele en politieke vrijheden. Volgens Transparency International is Oekraïne in 2014 nóg corrupter geworden, en scoort het land zelfs slechter dan o.a. Nigeria, Iran, Rusland en Marokko. Ook Moldavië scoort in 2014 zwaar onvoldoende op het gebied van corruptie, slechter dan onder meer China en Marokko. Overduidelijke cijfers op grond waarvan de PVV concludeert dat politieke integratie met deze landen nooit enige kans zal hebben. Ook niet in een Unie die wij nooit zouden willen. De PVV voelt nl. geen enkele culturele verbondenheid met deze landen waar corruptie in alle haarvaten van de samenleving zit. Moet voor deze landen de Europese subsidiekraan wijd open worden gezet?

Decennialang mismanagement en een onevenredige invloed van oligarchen op de economie zijn de oorzaken van corruptie in Oekraïne. Zo stelt de minister zelf in antwoord op de schriftelijke inbreng van mijn fractie. Ook hier de vraag: waarom moet de Europese Unie dit met subsidies en hervormingen ombuigen?

Hoe gaat de Europese Unie de onevenredige invloed van oligarchen op de economie in Oekraïne stuiten. Hoe wordt bijvoorbeeld de invloed van de oligarchen op de media in Oekraïne beperkt? De president van Oekraïne, Petro Poroshenko, is één van de oligarchen die een televisiekanaal bezit. Wordt hem ook de les gelezen?

Uit berichtgeving blijkt verder dat er een strijd gaande is tussen verschillende oligarchen in Oekraïne. Eén van hen, Igor Kolomojski, heeft zelfs een privélegertje. Hoe beoordeelt de minister deze ontwikkelingen? Wat zegt dit over het toekomstperspectief van Oekraïne als democratische rechtsstaat en als onderdeel van de Europese interne markt? Waar is de hoop op gebaseerd dat Oekraïne in deze turbulente fase middels het akkoord een meerwaarde vormt voor de overige EU-landen?

VZ,
Tot slot. De PVV wil Moldavië, Georgië en Oekraïne niet aan het infuus van de Europese belastingbetaler koppelen. Op onze kosten de grenzen openstellen voor burgers uit de voornoemde landen lijkt ons dan ook een heel slecht plan. De visumversoepeling voor deze landen is de PVV ook een doorn in het oog. Wat levert dit Nederland op aan nog meer arbeidsimmigranten die onze arbeidsmarkt overspoelen? Hoeveel corrupte lieden en criminelen kunnen we verwachten uit Oekraïne? Graag een reactie.
De positie van de PVV is glashelder. Mijn fractie is en blijft tegen uitbreiding van de Europese Unie. Dat geldt voor directe uitbreiding, maar ook voor indirecte uitbreiding: partnerschappen en associatieakkoorden zijn voor de PVV dus ook een stap in de verkeerde richting.
Onze boodschap is duidelijk vz. Wij willen dit niet. Wij willen UIT de Europese Unie, uit de Europese ruimte, wij willen uit Schengen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4775 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English