Nederland weer van ons

Voorzitter,

Met dit wetsvoorstel wordt de inwerkingtreding van de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst met Oekraïne geregeld. Hij zal aangenomen worden, in de Tweede, maar ook in de Eerste Kamer. Dit voorstel is niet de apotheose van een heldhaftige politieke strijd. De MP wilde ons dat wel laten geloven toen de hij zei dat er iets groots en belangrijks moest gebeuren in Brussel. Hij zou de bezwaren van de tegenstemmers recht doen, recht doen voorzitter, de bezwaren van de 2,5 miljoen kiezers die de associatie met Oekraïne volmondig en eenduidig afwezen, Hij heeft die bezwaren GEEN recht gedaan voorzitter. Het was geen heroïsche strijd. De MP heeft mist gecreëerd, het proces gefrustreerd, hij heeft het wettelijke begrip “zo spoedig mogelijk” opgerekt tot een politieke lijdensweg van 321 dagen. Ik denk dat vandaag niemand het gevoel van “triomf” deelt, waar een grote nationale VVD-vriendelijke krant over sprak toen de MP met zijn idee van een inlegvel kwam aanzetten.

Vandaag komt er een einde aan dit traject, en er past geen ander gevoel dan van gedeprimeerdheid, van vermoeidheid en teleurstelling. De MP en de VVD hebben hun zin gekregen; in de Tweede Kamer zijn D66, de PvdA en Groen Links gedraaid van het standpunt dat de uitslag van het referendum gerespecteerd moest worden, het CDA houdt hier in de Tweede Kamer het principiële masker nog even op, maar in de Eerste Kamer is de zaak met de CDA-senatoren al beklonken.

Zo zei ik het in het laatste Oekraïnedebat keer vz. “Waarom gingen die 2,5 miljoen kiezers op 6 april zo gemotiveerd naar de stembus? Omdat ze ongerust zijn over de ondemocratische EU, over het Europarlement dat geen parlement is, maar een stemmachine, bevolkt door eurofielen die op haast religieuze wijze maar één kant op willen: MEER EU, MEER federalisering, op weg naar die ene Verenigde Staten van Europa; op weg naar een Unie waarin Nederland is gemarginaliseerd tot een onbeduidende provincie aan de rand van het continent. Een provincie die WEL de grootste nettobetaler is, een provincie die gedwongen wordt, zonder dat daar echte democratische controle op is, tot massieve afdrachten van geld, van welvaart, van de eigen banen, en zelfs van welzijn; een provincie die haar eigen grenzen niet mag bewaken, die niet mag bepalen welke gasten WEL en welke NIET worden opgenomen. DAT is de verontrusting van de burger voorzitter.

Dit dossier heeft de geloofwaardigheid van de MP en zijn regering ernstig ondergraven. Dit dossier heeft het vertrouwen in de politiek ernstig ondergraven.
Met het indienen van dit wetsvoorstel tot inwerkingtreding van de Associatieovereenkomst wordt de uitslag van een geldig raadgevend referendum namelijk volledig genegeerd. Dat had niet mogen gebeuren. Het is een farce dat er een juridisch bindende oplossing wordt toegevoegd die ‘recht doet aan de nee-stem’. Het kabinet leidt met dit inlegvel de Nederlandse bevolking om de tuin. Want deze bijlage, dit inlegvel, heeft geen consequenties. Zelfs de Raad van State heeft twijfels over de juridische status van dit inlegvel. Het verdrag wordt gewoon ondertekend en uitgevoerd. Intussen neemt de president van Oekraïne alvast een voorschot op de toekomst: hij spreekt uit dat hij nu op weg gaat naar een lidmaatschap van de NAVO EN van de Europese Unie. Daar staan we dan.

Ik heb enkele concrete vragen aan de MP vz. Ik vraag hem om met een eenvoudig ja of nee te antwoorden. Deze vragen, deze legitieme vragen van de burger leven sterk en er wordt enorm uitgekeken naar eerlijke antwoorden. Is de MP er klaar voor?

• Belooft de MP dat hij alles in het werk zal stellen om te voorkomen dat Oekraïne in de toekomst lid wordt van de EU?
• De MP sprak uit: “Als je van Europa houdt, houd dan op met dromen over MEER Europa.” Belooft de MP dat hij z’n uitspraak gestand zal doen en uitdraagt dat de VVD NIET zal strijden voor een federale EU?
• Zal de premier zich daarom ook verzetten tegen plannen om EU-belastingen te gaan heffen?
• Zal de MP zich dus ook keren tegen een fors hogere EU begroting?
• Zal de MP zich ook verzetten tegen meer mogelijkheden voor de EU om schulden aan te gaan?
• En tenslotte, zal de MP zich verzetten tegen de vorming van een EU-leger?

Vz, met het aannemen van deze wet, hebben 2,5 miljoen tegenstemmers een slag verloren. Ik heb het vaker hier gezegd. We hebben een slag verloren, maar de oorlog is nog lang niet voorbij. En die zullen wij uiteindelijk winnen. Want wij staan aan de goede kant van de geschiedenis, de EU en haar broodprofeten aan de verkeerde kant. Want overal komt het patriottistische verzet tegen deze Unie op gang. Dat is het schrijven op de muur dat de MP niet ziet, niet WIL zien. En dat is buitengewoon onverstandig.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3775 gasten

donaties

doneer

Nederland
English