Nederland weer van ons

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW over het bericht dat drie Leidse hoogleraren twintig jaar lang een schrikbewind hebben gevoerd op het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden

1.)
Bent u bekend met het bericht dat drie Leidse hoogleraren, Marinus van IJzendoorn, Adriana Bus en Marian Bakermans, twintig jaar lang een schrikbewind hebben gevoerd op het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden (*)?

2.)
Bent u het met ons eens dat er in de governance van deze universiteit fundamentele tekortkomingen te constateren zijn, getuige het feit dat een dergelijk schrikbewind twintig jaar voortgeduurd heeft, onder elkaar opvolgende Colleges van Bestuur, en bent u bereid erop aan te dringen dat het CvB nu alles in het werk stelt om aan deze gesloten bedrijfscultuur een einde te maken?

3.)
Bent u bereid er bij het CvB van de Universiteit Leiden op aan te dringen deze drie hoogleraren te ontslaan, zodat er geen verdere schade wordt toegebracht aan de academische cultuur in het algemeen, aan de bedrijfscultuur van de Universiteit Leiden en aan het Instituut Pedagogische Wetenschappen in het bijzonder? Zo nee, waarom niet?

(*) http://www.telegraaf.nl/binnenland/28336309/__Schrikbewind_op_universiteit__.html

http://www.telegraaf.nl/reportage/28335737/___Regelmatig_zat_ik_te_janken___.html?reason=authentication_failed&apw-origin=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Freportage%2Farticle28335737.ece

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5635 gasten

donaties

doneer

Nederland
English