Nederland weer van ons

Vz. Achterstanden in het onderwijs zijn bijna louter terug te voeren op taalachterstanden.
En taalachterstanden, vz, zijn zelfgezochte achterstanden. Zelfgezocht, omdat het juist bij de oplossing van dit probleem gaat over willen. Iedereen die dit probleem bij zichzelf en bij zijn kinderen onderkent, KAN het oplossen. Willen, daar gaat het om.

Maar waarom zou de tweede en derde generatie allochtonen, de Marokkanen en Turken in Rotterdam bijvoorbeeld die nog veel meer in taalachterstand blijven steken dan die andere 168 culturen, waarom zouden ze het zelf oplossen als ze weten dat de overheid in Rotterdam meer dan 50 miljoen achterstandsgelden gaat uitgeven om het probleem van de taalachterstand van hun kinderen op te lossen?
In het AD las ik ooit een interview met een Ajax-voetbalmultimiljonair. Marokkaanse afkomst. Hij leert z’n kinderen thuis alleen maar Berbers en Arabisch. Thuis wordt geen Nederlands gesproken, zei hij, want dat leren ze later wel op school. Het gaat hier om een tweede generatie allochtoon vz.

Zelfs de tweede en derde generatie leeft dus in de cultuur dat je zelf niet verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling van je kind, want de grote, warme, moederlijke en vaderlijke overheid lost al je problemen op. Met 486 miljoen euro in dit geval.

Vz, er zijn weinig achterstandsproblemen die zo eenvoudig zijn op te lossen als taalachterstand. Besluit dat je in Nederland woont, besluit dat je onderdeel wilt zijn van die Nederlandse gemeenschap, spreek Nederlands thuis, kijk Nederlandse tv, lees Nederlandse kranten, haal Nederlandse boeken in huis, zing Nederlandse liedjes voor het slapengaan, en lees die prachtige Nederlandse verhaaltjes voor, voor het slapengaan.

Alleen zo voorzitter, wordt dit probleem opgelost. DAT hadden we moeten stimuleren, op alle mogelijke manieren en het onderwijs had daar een cruciale rol in kunnen spelen. En dat ook nog eens voor een fractie van de 486 miljoen die we nu in nauwelijks werkend beleid storten.

Dat gezegd hebbende, gaan we nu naar de nieuwe verdeling van dat half miljard. Ik vind het verbazingwekkend met hoeveel gewichtigheid er gezocht is naar drempels en knoppen om de zak gratis geld nog subtieler te verdelen. Een polderoplossing die zo het boekje in kan van hoogtepunten van Nederlands openbaar bestuur. En die uiteindelijk resulteert in minieme verschuivingen. En dat vieren we vandaag dan voorzitter.

Tijdens het vorige AO waar de minister de Kamer een aantal scenario’s voorschotelde, zijn wij zeer duidelijk geweest in onze kritiek op deze veredelde kinderopvang, want veel meer is het niet in onze ogen. Niet omdat wij niet zouden willen dat leerachterstanden weggewerkt worden, maar omdat diverse onderzoeken aantonen, met als duidelijkste voorbeeld het onderzoek van de wetenschapper Robert Fukkink, dat voorschoolse opvang nagenoeg geen effect heeft. Om dan toch bijna € 500 miljoen uit te trekken voor iets dat qua resultaten niet te meten is, vinden wij onverantwoord.

Een half miljard is immers niet niets. Wij verzoeken de minister dan ook om een zeer strak evaluatietraject te implementeren dat ons duidelijkheid kan verschaffen over de effectiviteit van deze investering. Rekenschap afleggen over de besteding van bijna een half miljard voor iets dat onzes inziens vrijwel geen aantoonbaar effect heeft, lijkt ons niet teveel gevraagd.

Vz, om toch nog even advocaat van de duivel te zijn, want wij zijn immers de beroerdste niet, is het gefaseerd invoeren van dit plan verstandig. Ook het inzetten op kinderen die het meest gebaat zijn bij het vergroten van de onderwijskansen en zo versnippering te voorkomen, geniet onze voorkeur als we dan toch zo nodig bijna € 500 miljoen moeten spenderen.

Wij zijn en blijven in ieder geval niet overtuigd van de effectiviteit van de voorschoolse opvang.

https://www.ad.nl/nederlands-voetbal/el-hamdaoui-naar-de-nederlander-in-mij-moet-je-goed-zoeken~a36acc58/

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3550 gasten

donaties

doneer

Nederland
English