Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van het Lid Beertema (PVV) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat in lesmateriaal voor het vak Nederlands, Nieuw Nederlands 5/6 vwo Noordhoff Uitgevers, atheneum 5, Geert Wilders wordt beschreven als “het gevaar” (*)?

2.)
Deelt u onze mening dat dit een treffend voorbeeld is van politieke indoctrinatie in het onderwijs, temeer omdat zowel de stelling als het antwoordmodel (**) Geert Wilders als een “gevaar” presenteert, Mark Rutte als een geslaagde premier, omdat hij dat “gevaar” goed heeft aangepakt en hij bovendien “goed is” met Angela Merkel?

3.)
Deelt u onze opvatting dat dit soort politiek sturend lesmateriaal geen recht doet aan het onderwijsdoel om leerlingen te leren hóe te denken, maar in plaats daarvan leerlingen leert wát te denken?

4.)
Bent u met ons van mening dat de voortdurende impliciete en expliciete beledigingen gericht aan Geert Wilders, de Partij voor de Vrijheid en haar kiezers die bijna dagelijks in het onderwijs plaatsvinden, een versterkende werking hebben op de polarisatie van ons onderwijs, zeker gezien het gegeven dat dit kabinet vaak uitdraagt in woord en daad te strijden tegen polarisatie?

5.)
Bent u bereid om maatregelen te nemen tegen dit soort giftige vormen van indoctrinatie?
Zo nee, waarom niet?

(*) https://twitter.com/BSpiritu/status/1065571378471014400/photo/1
(**) https://twitter.com/BSpiritu/status/1065588780411822081

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2790 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties