Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van de Leden Beertema en Kops (allen PVV) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht “Slob: leerplicht gaat vóór klimaatspijbelen”(*)?

2.)
Deelt u de mening van de leerplichtambtenaren dat er formeel gezien “pas sprake is van spijbelen als de school deze activiteit niet vindt aansluiten bij het onderwijsprogramma”?

3.)
Deelt u onze opvatting dat spijbelen voor welk onderwerp dan ook in geen enkel geval aansluit bij het onderwijsprogramma?

4.)
Deelt u onze mening dat, zoals de rector van het Vossius Gymnasium stelt, het toestaan van spijbelen voor het klimaat, en bijvoorbeeld niet tegen massa-immigratie of tegen het klimaatakkoord, , een illustratief voorbeeld is van linkse vooringenomenheid(**)?

5.)
Bent u bereid, ongeacht of scholen deelname aan klimaatdemonstraties gerechtvaardigd vinden of niet, de leerplichtambtenaren op “klimaatspijbeldagen” naar de scholen te sturen om de afwezige, spijbelende leerlingen te registreren voor ongeoorloofd verzuim? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.trouw.nl/home/slob-leerplicht-gaat-voor-klimaatspijbelen~a13832d5/
(**) https://nos.nl/artikel/2269950-klimaatspijbelen-mag-bij-veel-scholen-maar-wel-onder-voorwaarden.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2550 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties