Nederland weer van ons

Schriftelijke Vragen van de leden De Graaf, Wilders en Helder aan de ministers van V&J en SZW:

1.)
Bent u bekend met de ronselfilm 'Fighting Journalists, Oh Oh Aleppo de spookstad'(*)?

2.)
Deelt u onze mening dat deze film het ronselen, van jongeren in Nederland, voor de jihad in Syrië en de Levant tot doel heeft? Zo neen, waarom niet?

3.)
Hoe beoordeelt u het feit dat het hier vooral derde generatie allochtonen betreft, die in de door deze regering gehanteerde definitie als autochtoon te boek staat?

4.)
Bent u bereid de mensen en/of organisatie(s) achter deze ronselfilm op te pakken en te berechten, alsmede in het geval van het bezit van een tweede paspoort het Nederlandse paspoort af te nemen en deze personen uit te zetten? Zo neen, waarom niet?

(*) https://www.youtube.com/watch?v=miqGbVdj2xQ

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5725 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties