Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf , Helder en Wilders (allen PVV) aan de ministers van V&J en BiZa:

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Gevaarlijke jihadist vaak buiten beeld'(*)?

2.)
Hoe beoordeelt u het feit dat een bron binnen de veiligheidsdiensten spreekt van een Europese gatenkaas en het feit dat deze bron meldt dat buitenlandse jihadisten hier niet bij de diensten bekend zijn waardoor ze hier vrij kunnen bewegen?

3.)
Bent u, na deze zoveelste melding van naderend onheil, eindelijk tot het inzicht gekomen dat het direct weer invoeren van grensbewaking, het preventief oppakken van terugkerende Syriƫ- en Levantgangers, het oppakken en uitzetten van teruggekeerde Syriƫ- en Levantgangers en een immigratiestop uit islamitische landen de eerste voorwaarden zijn om jihadgangers buiten de grens te houden? Zo neen, waarom volhardt u dan in uw weigering deze maatregelen te nemen?

4.)
Deelt u onze mening dat u, door het niet nemen van de in vraag 3 genoemde maatregelen, medeplichtig bent wanneer er in Nederland bloed vloeit vanwege de jihad? Zo neen, waarom niet?

(*) Telegraaf 4 juli 2014

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4405 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties