feed-image RSS

Nederland weer van ons

Het is goed nieuws dat er behandelingen voorwaardelijk tot het pakket zijn toegelaten, zoals de hernia behandeling PTED en het geneesmiddel Fampyra waarvoor wij eerder gepleit hebben. Dit jaar pleit de PVV-fractie voor het geneesmiddel Orkambi voor kinderen met taaislijmziekte CF. Ook hiervoor heeft het ZorgInstituut Nederland (net als eerder bij Fampyra) een negatief advies uitgebracht vanwege de kosten hoewel het middel op zich effectief isbij een bepaalde groep kinderen met CF. Ongeveer 50 kinderen vanaf 12 jaar krijgen het nu terwijl er ongeveer 500 voor in aanmerking zouden komen.

Voorzitter,

We praten hier over grensoverschrijdende zorg en de vraag in hoeverre we dat collectief willen betalen. Het voorliggende wetsvoorstel wil de zorgkosten buiten Europa niet langer vergoeden en dat zou een besparing van 60 miljoen moeten opleveren. Een klein bedrag op de totale zorgkosten, omgerekend ook maar ongeveer 2 euro per premiebetaler. Deze 2 euro besparing kan echter grote gevolgen hebben voor Nederlanders op reis buiten Europa. De vraag is dus of deze geringe besparing wel te rechtvaardigen is.

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de doofpotcultuur bij medische missers.

1.)
Bent u bekend met de stroom aan berichtgeving over het wegduiken bij calamiteiten en het zo lang mogelijk ontkennen van medische missers (*)?

2.)
Wat vindt u ervan dat ziekenhuizen wèl hun arts, maar niet de patiënt begeleiden bij een medische misser, en bent u met ons van mening dat juist de patiënt begeleid moet worden?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2605 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties