Nederland weer van ons

33 186 Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)


Nr. 10  AMENDEMENT VAN HET LID KLEVER
 Ontvangen 26 september 2012
 
 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

 Na artikel 9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9a

  1. De Autoriteit Consument en Markt legt voorgenomen beleidsregels ten minste vier weken voor vaststelling daarvan aan Onze Minister of Onze Minister van Infrastructuur en Milieu voor.
  2. Indien de voorgenomen beleidsregels naar het oordeel van Onze Minister of Onze Minister van Infrastructuur en Milieu in strijd zijn met het belang van een goede taakuitoefening door de Autoriteit Consument en Markt, deelt Onze Minister of Onze Minister van Infrastructuur en Milieu dit gemotiveerd mee aan de Autoriteit Consument en Markt binnen twee weken nadat de regels aan hem zijn voorgelegd.
  3. Indien Onze Minister of Onze Minister van Infrastructuur en Milieu een kennisgeving als bedoeld in het tweede lid heeft gedaan, stelt de Autoriteit Consument en Markt de beleidsregels niet vast.
  4. De Autoriteit Consument en Markt maakt door haar vastgestelde beleidsregels bekend in de Staatscourant.

Toelichting

Met dit amendement wordt erin voorzien dat het goedkeuringsrecht van toepassing wordt voor de ACM. Dit houdt in dat de minister de mogelijkheid dient te krijgen de beleidsregels van de ACM vooraf goed te keuren.

Klever

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2875 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties