Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het artikel "Ziekenhuisfusies zonder winnaar".

1.)
Bent u bekend met het artikel "Ziekenhuisfusies zonder winnaar"(*)?

2.)
Wat is uw reactie op het feit dat in Nederland slechts één op de vijf ziekenhuizen de optimale omvang van tussen de 200 en 300 bedden heeft, en dat de rest fors groter is?

3.)
Wat is uw reactie op de conclusie van de onderzoekers van de TU Delft dat ziekenhuizen minder efficiënt worden naarmate ze groter zijn? Wat is uw reactie op de conclusie dat de enorme schaalgrootte van ziekenhuizen in Nederland een belangrijke oorzaak van de hoge kosten, 23 miljard euro per jaar, is?

4.)
Deelt u de mening van de PVV dat Nederlandse ziekenhuizen al bovengemiddeld groot zijn, en dat verdere schaalvergroting d.m.v. fusies of overnames ongewenst is? Zo nee, waarom niet?

5.)
Deelt u de mening van de PVV dat vermindering van het aantal ziekenhuizen leidt tot verslechtering van de bereikbaarheid van de zorg? Zo nee, waarom niet?

6.)
Bent u bereid om met de minister van Economische Zaken te zorgen dat de NMA meer wapens krijgt om ziekenhuisfusies tegen te kunnen houden? Zo nee, waarom niet?

7.)
Bent u het eens met de aanbeveling om bij geplande fusies de bewijslast om te draaien, en een fusie niet door te laten gaan als het publieke belang niet aangetoond kan worden? Zo nee, waarom niet?

8.)
Wat is de rol van de NZA bij de beoordeling van fusies en hoe staat het met de werking van de zorgspecifieke fusietoets?

9.) Wat is uw visie over het optimale aantal ziekenhuizen in Nederland?

(*) NRC, 5 jan 2013

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3510 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties