Nederland weer van ons

Vervolgvragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport n.a.v. de beantwoording van vragen van het lid Klever over de Diane-35 pil van 1 maart 2013.

1.)
Op basis van welke informatie van welke instantie(s) heeft de minister haar antwoord samengesteld?

2.)
Heeft de minister voor de beantwoording van de vragen navraag gedaan bij het bijwerkingen centrum Lareb? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kan het dat de minister niet op de hoogte was van de 97 nieuwe meldingen, waaronder 9 nieuwe sterfgevallen door het gebruik van de Diane 35 pil?

3.)
Heeft de minister voor de beantwoording van de vragen geïnformeerd bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen? Was het CBG op de hoogte van 97 nieuwe meldingen, waaronder 9 nieuwe sterfgevallen door het gebruik van de Diane 35 pil? Zo nee, waarom was het CBG niet op de hoogte? Zo ja, waarom heeft de minister de Kamer hier niet over geïnformeerd?

4.)
Kan de minister aangeven wanneer welke informatie m.b.t. deze nieuwe meldingen over bijwerkingen van de Diane 35 pil bekend was bij het Lareb, bij het CBG en bij de minister?

5.)
Hoe verklaart de minister dat het dagblad Trouw in haar berichtgeving van 2 maart 2013 kennelijk over meer informatie beschikte dan de minister aan de Kamer heeft medegedeeld op 1 maart 2013? Vindt de minister dat zij de Kamer zorgvuldig heeft geïnformeerd?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4015 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties