Nederland weer van ons

Vervolgvragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport n.a.v. de beantwoording van vragen van het lid Klever over het bericht dat het Catharina Ziekenhuis een frauderende arts in dienst houdt van 5 maart 2013 (2013Z02901)

1.)
Op basis van welke informatie van welke instantie(s) heeft de minister haar antwoord op vragen van het lid Klever over het bericht dat het Catharina Ziekenhuis een frauderende arts in dienst houdt van 5 maart 2013 (2013Z02901) samengesteld?

2.)
Heeft de minister voor de beantwoording van de vragen navraag gedaan bij de Nederlandse Zorg Autoriteit? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kan het dat de minister niet op de hoogte was van het besluit van de NZa om een onderzoek te starten naar de onjuiste declaraties?

3.)
Vindt de minister nog steeds dat er geen aanleiding is om deze fraudezaak bij het Catharina ziekenhuis nader te onderzoeken?

4.)
Is de minister nog steeds van mening dat een meldplicht fraude opsporende instanties zal overbelasten?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 9160 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English