Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van VWS over de afkoopsom van een ex-bestuurder van het Langeland Ziekenhuis.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht 'Toch afkoopsom ex-topman Langeland Ziekenhuis'(*)?

2.)
Bent u bekend met de reden waarom deze bestuurder moest vertrekken?

3.)
Vindt u het niet schandalig dat er enerzijds duizenden ontslagen vallen in de zorg, terwijl anderzijds graaiende bestuurders hun zakken met ontslagvergoedingen vullen?

4.)
Welke maatregelen gaat u treffen om de rookgordijnen te voorkomen die ziekenhuizen opwerpen om de ontslagvergoedingen uit hun jaarverslagen te houden?

5.)
Wanneer gaat u de ontslagvergoedingen terugvorderen?

6.)
Wanneer gaat u bestuurders hoofdelijk aansprakelijk stellen bij wanbestuur?

7.)
Bent u ervan op de hoogte dat er vorig jaar ruim 3 miljoen aan ontslagvergoeding is betaald aan 12 zorgbestuurders? Zo ja wat vindt u daarvan?

8.)
Bent u ervan op de hoogte dat sinds de wet normering topinkomens (WNT) van kracht is, de ontslagvergoedingen met bijna 30% zijn gestegen? Zo ja wat vindt u daarvan?

9.)
Bent u met ons van mening dat niet alleen nieuwe contracten maar ook oude contracten onder de WNT zouden moeten vallen? Zo ja bent u bereid de WNT daarop aan te passen? Zo nee, waarom niet?

(*) Medisch Contact, 4 september 2013

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2825 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English