Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Economische Zaken over nut, noodzaak en kosten van windenergie.


1. Wat is uw reactie op het artikel 'Bevolking moet oordelen over akkoord energie' (*)?

2. Waarom maakt u de Nederlandse bevolking 70 miljard euro afhandig en breekt u daarmee het systeem van electriciteitsvoorziening af?

3. Welke analyse toont onomstotelijk aan dat wij in Nederland zonder de windparken in existentiële nood geraken?

4. Bent u bereid om de bevolking te laten oordelen over nut, noodzaak en kosten van windmolenparken? Zo nee, waarom niet?

5. Vindt u dat het aangaan van tientallen miljarden euro's aan subsidieverplichtingen voor windparken zonder de bevolking hierover te raadplegen getuigt van goed bestuur?

6. Kunt u deze vragen voor het WGO energie beantwoorden?


(*) Financieele Dagblad 29 oktober 2013

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3505 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties