Nederland weer van ons

Vragen van de leden Klever en de Graaf (beide PVV) aan de minister van Economische Zaken over het bericht dat overheidssubsidie voor duurzame energie moet worden beperkt tot bedrijven die nieuwe productiemethodes introduceren (*).

1.)
Wat is uw reactie op het bericht dat de Europese Commissie wil dat staatssteun voor duurzame energie wordt beperkt (*)?

2.)
Is het juist dat de Europese Commissie aan lidstaten opdraagt de subsidies voortaan alleen nog te richten op het stimuleren van innovaties en op het concurrerend maken daarvan? Zo ja, wat betekent dit voor de Nederlandse SDE+ regeling?

3.)
Bent u van mening dat het bouwen van windparken een innovatie is?

4.)
Uw ambtsvoorganger heeft voor het te bouwen windpark in de Noordoostpolder naast de SDE-subsidie van € 880 mln euro een innovatiesubsidie van € 116 mln euro toegezegd. Kunt u aangeven voor welke innovatieve techniek(en) deze subsidie zal worden verstrekt? Kunt u aangeven aan wie deze subsidie wordt uitgekeerd: aan de leverancier van de windturbines of aan degenen die het initiatief tot het bouwen van dit park hebben genomen?

5.)
Het windpark Noordoostpolder heeft na het toekennen van de subsidies aanzienlijke vertraging opgelopen. Kunt u aangeven hoe lang het toegezegde subsidie-budget voor een park gereserveerd blijft en daarmee hoe lang datzelfde budget niet beschikbaar is voor andere kansrijke innovaties?

(*) NRC Handelsblad 6 november 2013

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3990 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties