Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Economische Zaken over het bericht 'Half miljoen werklozen, ook bakkers en slagers; Chemiesector vreest ontslaggolf door hoge energierekening' (*).

1.)
Wat is uw reactie op het bericht 'Half miljoen werklozen, ook bakkers en slagers; Chemiesector vreest ontslaggolf door hoge energierekening' (*) en deelt u de vrees voor massaontslagen?

2.)
Hoe verklaart u dat chemiebedrijven in de basisindustrie wegtrekken, terwijl u onlangs bij de begrotingsbehandeling energie nog aangaf er alles aan te zullen doen om met name de basisindustrie voor Nederland te behouden?

3.)
Hoe rijmt u het mogelijke verlies van 500.000 banen als gevolg van de hoge energierekening, mede veroorzaakt door het energieakkoord, met de 10.000-15.000 gesubsidieerde banen die er volgens u dankzij hetzelfde energieakkoord bij zouden komen?

4.)
Klopt het dat in de doorrekening van het energieakkoord door ECN niet is gekeken naar het potentiele banenverlies als gevolg van de hogere energierekening?

5.)
Deelt u de mening van de PVV dat het verlagen van de lasten een beter vestigingsklimaat voor de chemiesector creƫert en meer banen oplevert, dan het energieakkoord met een lastenverzwaring t/m 2020 van 15 miljard? Zo nee, kunt u dat cijfermatig onderbouwen?

6.)
Deelt u de mening van de PVV dat de huidige lapmiddelen, zoals ETS-compensatie en lagere transporttarieven, onvoldoende zijn om de chemiesector voor Nederland te behouden en dat het hoog tijd is voor structurele oplossingen om de hoge energierekening voor deze bedrijven te verlagen? Zo nee, waarom niet?

7.)
Kunt u het rapport van Deloitte, waar dit artikel naar verwijst, naar de Kamer sturen en kunt u deze vragen beantwoorden voordat het volgende chemiebedrijf failliet is?


(*) Financieel Dagblad (13-11-2013)

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2790 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties