Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van VWS over de vergoeding van een medicijn voor MS-patiënten.

1.)
Wat is uw reactie op het artikel 'MULTIPLE SCLEROSE; Weer op de been' (*)?

2.)
Kunt u aangeven waarom het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), ondanks veel internationale onderzoeken die bewijzen dat het medicijn werkt, een negatief advies geeft over Fampyra (fampridine)?

3.)
Ziet u evenals het CVZ geen meerwaarde voor het medicijn Fampyra ten opzichte van fysiotherapie?

4.)
Klopt het dat fysiotherapie door veel zorgverzekeraars volgend jaar uit de aanvullende verzekering wordt geschrapt?

5.)
Overweegt u het medicijn Fampyra niet op te nemen in het basispakket, terwijl het goedkopere alternatief 4AP ook niet wordt vergoed?

6.)
Wat vindt u ervan dat zorgverzekeraars MS-patiënten nu al waarschuwen dat ze Fampyra vanaf volgend jaar zelf moeten gaan betalen, terwijl er nog geen officieel besluit ligt?

7.)
Overweegt u Fampyra voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket of een financieel arrangement te treffen met de fabrikant, zodat er genoeg bewijs verzameld kan worden om het CVZ te overtuigen van de meerwaarde?

8.)
Bent u met de PVV van mening dat MS-patiënten die baat hebben bij dit medicijn, en dankzij dit middel weer kunnen lopen, dit vergoed zouden moeten krijgen? Zo nee, waarom niet?

9.)
Wanneer kunnen we uw besluit over Fampyra verwachten?

 

(*) Telegraaf 16 november 2013

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3460 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties