Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Economische Zaken over de fors stijgende energierekening.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht 'Forse stijging netkosten verwacht door groene stroom' (*)?

2.)
Kunt u aangeven wat een gemiddeld huishouden met een gemiddeld stroomverbruik in 2012 en 2013 kwijt is aan zijn energierekening, uitgesplitst naar energiekosten, belastingen, heffingen, netwerkkosten en alle andere componenten?

3.)
Kunt u aangeven wat een gemiddeld huishouden met een gemiddeld stroomverbruik de komende jaren naar verwachting kwijt zal zijn aan zijn energierekening? Kunt u een overzicht geven voor de jaren 2014 t/m 2023 en verder, uitgesplitst naar energiekosten, belastingen, heffingen, netwerkkosten en alle andere componenten, uitgaande van de door u geprognotiseerde electriciteitsprijzen?

4.)
Bent u met de PVV van mening dat een fors stijgende energierekening een enorme aanslag op de koopkracht van burgers is, dat dit het herstel van onze economie in de weg zit, en dat onze welvaart hierdoor zal afnemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom zet u dit beleid dan voort?

 

(*) Lees hier het bericht op FD.NL     

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4245 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties