Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Economische Zaken over de gevolgen van het onderzoek dat de curatoren van het failliete Econcern hebben uitgevoerd voor de directie van Typhoon.

1.)
Kent u het onderzoeksverslag van de curatoren van het failliete Econcern dat op woensdag 11 december 2013 werd gepubliceerd, en de berichtgeving hierover (*)?

2.)
Bent u met mij van mening dat de uitkomst van dit onderzoeksverslag en de in dit verslag door beide curatoren van Econcern aangekondigde vervolgonderzoeken mogelijk schadelijk kunnen zijn voor het huidige management van Typhoon dat bijna geheel uit ex managers van Econcern bestaat? Zo nee, waarom niet?

3.)
Door beide curatoren is een diepgaand onderzoek ingesteld naar de gangen van de toenmalige directeur van Econcern, waaruit is gebleken dat deze een gedeputeerde van de Provincie Noord Holland heeft omgekocht in een poging geld van de provincie los te krijgen om het bedrijf Darwind gunstig bij de Provincie te stemmen. Wat is daarop uw reactie?

4.)
De ex-directeur van Econcern is nu directeur van het door hem opgerichte bedrijf Typhoon, dat bouwplannen heeft om ten noorden van Schiermonnikoog twee windmolenparken te bouwen. Is de minister bereid door het Openbaar Ministerie of de FIOD bij Typhoon een uitvoerig forensisch financieel onderzoek te laten verrichten naar mogelijk vergelijkbare omkopingsgevallen door leden van het managementteam van Typhoon? Zo nee, waarom niet?

5.)
In hoeverre komt de toegezegde subsidie van 4.5 miljard euro in gevaar indien blijkt dat één of meerdere managers van Typhoon die voorheen de directie voerden bij Econcern zich mogelijk te buiten zijn gegaan aan het plegen van strafbare feiten en daarmee hun integriteit te grabbel hebben gegooid?

6.)
Is de minister bereid, hangende de uitkomst van een onderzoek naar mogelijke malversaties door leden van het management van Typhoon, alle subsidieverlening aan het bedrijf op te schorten totdat onomstotelijk is vastgesteld dat zich geen strafbare feiten hebben voorgedaan? Zo nee, waarom niet?

7.)
Gezien het belang van het recht voor de samenleving, is de minister met mij van mening dat het recht in dit geval moet prevaleren boven dwingend opgelegde klimaatregels uit Brussel? Zo nee, waarom niet?

(*) 'Curatoren Econcern dienen tuchtklacht in bij PWC' in Financieel Dagblad 12-12-13 en 'Gesjoemel bij ondergang Econcern' in NRC 12-12-13.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3255 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties