Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht dat de Nederlandse Zorgautoriteit het Openbaar Ministerie heeft gepasseerd bij het fraudeonderzoek in het Antonius Ziekenhuis.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht 'NZa passeert Openbaar Ministerie in groot fraudeonderzoek'(*)?

2.)
Heeft de Nza in overleg met het OM besloten om alleen een bestuurlijke boete op te leggen en af te zien van een strafrechtelijk onderzoek?

3.)
Klopt het dat het OM wel aanknopingspunten zag voor vervolging in deze fraudezaak?

4.)
Is het tripartiet protocol in deze fraudezaak correct gevolgd? Zo ja waar blijkt dat uit. Zo nee, waarom niet?

5.)
Is het gebruikelijk dat een overheidsorgaan strafrechtelijke vervolging voorkomt door snel een bestuurlijke boete op te leggen?

6.)
Welk effect heeft een bestuurlijke boete op de zorgkosten, en welk effect heeft strafrechtelijke vervolging? Wat heeft uw voorkeur?

7.)
Welke personen hebben het NZa onderzoek bij het St Antonius uitgevoerd?

8.)
Zijn de onderzoekers in het verleden direct of indirect betrokken geweest bij het St Antonius, zo ja, in welke hoedanigheid?

9.)
Bent u van mening dat de NZa voldoende afstand houdt tot de instellingen waarop zij toezicht houdt?

10.)
Bent u met ons van mening dat fraude nooit mag lonen en dat fraudeurs altijd door het OM vervolgd moeten worden?

11.)
Wat gaat u doen om er voor te zorgen dat het Openbaar Ministerie nooit meer op een dergelijke wijze door de NZa wordt tegengewerkt, dan wel belemmerd in de opsporing en vervolging van fraudeurs?

(*)http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/nza-passeert-openbaar-ministerie-groot-fraudeonderzoek

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2325 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties