Nederland weer van ons

Voorzitter,

Allereerst wil ik even reageren op berichtgeving in de media vanochtend. Ik ben namelijk blij dat zowel de VVD als de PvdA voorstander zijn van een openbare zwarte lijst voor falende artsen en bestuurders in de zorg. Mijn fractie bepleit dit al jaren maar tot nu toe zonder meerderheid in de Kamer. Ik wil graag weten of zij een motie hierover gaan indienen, anders pak ik er even een oude motie van mijn fractie bij, dan kunnen zij die medeondertekenen. En ter aanvulling wil ik nog opmerken dat eigenlijk ook falende zorgverzekeraars op die zwarte lijst zouden moeten komen.

Het opsporen van disfunctionerende zorgverleners is speerpunt nummer 1 van de Inspectie. Toch lopen er nog steeds disfunctionerende artsen rond in Nederland, geschorste artsen en artsen die hier hun beroep helemaal niet mogen uitoefenen. En grijpt de Inspectie een keer hard in en wil het artsen die slechte zorg geleverd hebben een beroepsverbod opleggen, dan kiest het Tuchtcollege voor een berisping. Zo bleek gisteren inzake de drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten ziekenhuis. Ik neem aan dat de minister net als de PVV teleurgesteld is in de aanpak van disfunctionerende artsen. Ik ben ook teleurgesteld in de Inspectie als ik in hun jaarverslag over 2013 lees: 18 opgelegde boetes, 142 waarschuwingen, 51 dwangsommen en 36 bevelen wat neerkomt op staking of sluiting van zorgaanbod. Zet daar de jaarlijks 25.000 slachtoffers van medische missers eens tegenover, dat is toch niet in verhouding.

Wordt het geen tijd om het over een andere boeg te gooien. Alle ziekenhuizen hebben inmiddels een verplicht Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en een Veilig Incident Melden systeem (VIM), maar pak het probleem nu eens bij de voorkant aan. Zestig procent van de vermijdbare sterfgevallen vinden plaats op de operatiekamer. Begin dus daar. Vorig jaar pleitte ik voor het ophangen van camera's om te controleren of het personeel zijn handen wast. Dit jaar ga ik een stapje verder. Installeer net als in de luchtvaart een zwarte doos. De techniek is er klaar voor. En ik wil gelijk benadrukken dat, parallel aan de luchtvaart, de zwarte doos niet gebruikt zal worden door de IGZ of justitie in rechtszaken of vervolging van personen. Het is bedoeld om het operatieteam openlijk te laten kijken naar waar het mis gaat en hoe dit voorkomen kan worden. Vaak zijn dit namelijk communicatiefouten. Een arts die denkt dat hij iets gezegd heeft, een assistent die denkt dat hij het begrepen heeft, een verpleegkundige die denkt dat iemand anders al een controle heeft uitgevoerd. Het gaat om het leereffect en het consequent toepassen van checklists.

In de luchtvaart wordt piloten gevraagd 'Are you fit to fly' voor de vlucht en dan volgt er een checklist. Zorg dat er in de OK 'Are you fit to operate' gevraagd wordt met een verglijkbare checklist. De zwarte doos dient hierbij als hulp en controlemiddel. In zo'n aanpak heb ik vertrouwen. Deelt de minister dit vertrouwen en zo ja hoe kunnen we er voor zorgen dat de zwarte doos onderdeel wordt van de operatiekamer.

Dan wil ik een punt maken van de contractering van zorgverzekeraars. De budgetpolis schijnt patiënten te moeten gaan behoeden voor slechte zorg omdat zorgverzekeraars voor die polis alleen maar goede zorg inkopen. Beschikken zorgverzekeraars dan over informatie die de Inspectie niet heeft? Moeten patiënten er straks van uit gaan dat niet-gecontracteerde artsen dus per definitie slechtere zorg leveren? En hoe zit het met de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat zorgverzekeraars nog helemaal geen inzicht hebben in de kwaliteit van zorg? Omdat ik er niet zoveel vertrouwen heb in dat zorgverzekeraars alleen maar goede zorgverleners contracteren zou ik graag zien dat er een onderzoek komt naar de budgetpolis in samenhang met medische missers. Want als het zo is, dat de budgetpolis de patiënt behoed voor slechte zorg, dan wil ik dat graag met cijfers onderbouwd zien. Dus hoe vaak komen medische missers voor bij gecontracteerde en hoe vaak bij niet gecontracteerde-zorgverleners. Dit lijkt mij een mooie taak voor de IGZ. Ik neem aan dat de minister hiermee instemt.

Ik blijf nog even bij de zorgverzekeraars. We hebben het in Nederland zo geregeld dat de beroepsgroepen richtlijnen maken voor behandelingen. Die richtlijnen bieden meestal enige ruimte voor maatwerk op basis van medische noodzaak. In de contractering lijken zorgverzekeraars die ruimte voor maatwerk te willen uitbannen, alleen de goedkoopste variant komt voor vergoeding in aanmerking. Maatwerk is immers meestal duurder. Dit kan artsen er dus van weerhouden om patiënten zorg voor te schrijven volgens de laatste stand van de wetenschap, want anders zouden ze contractbreuk plegen, geen vergoeding krijgen of hangt ze een andere sanctie boven het hoofd. Hoe gaat hierop toe gezien worden? De IGZ heeft immers geen inzage in de contracten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Graag een reactie van de minister.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2645 gasten

donaties

doneer

Nederland
English