Nederland weer van ons

Als het nieuwe zorgplan 1 ding duidelijk maakt dan is het wel dat er heel wat mis is met ons zorgstelsel. En dat is toch wel opmerkelijk om van deze minister te horen, ze is blijkbaar de ontkenningsfase voorbij. De minister geeft bijvoorbeeld toe dat er te grote zorginstellingen zijn ontstaan door fusies, dat er toch indirecte risicoselectie plaatsvindt, dat er te veel problemen zijn bij de contractering en dat medische fouten en hersteloperaties de zorg duur maken. Stuk voor stuk problemen die de PVV al jaren inbrengt maar die door deze minister weggewuifd werden.

Helemaal opmerkelijk is dat de minister toegeeft dat het hoge eigen risico de koopkracht aantast, betalingsproblemen veroorzaakt en tot zorgmijden leidt. De PVV is blij dat de minister dit eindelijk inziet, maar niet met de voorgestelde oplossingen. Hier past namelijk maar 1 maatregel en dat is het eigen risico voor iedereen verlagen. Pak hiervoor de fraude aan. De minister wil echter het eigen risico alleen verlagen voor mensen die naar de pijpen van de zorgverzekeraar dansen. Zogenaamd omdat de zorgverzekeraars weten waar de beste zorg verleend wordt. Hoe de minister dit kan volhouden begrijp ik niet. Ik wees er vorige week al op dat Achmea patiënten naar het Diaconessenhuis stuurt. Een instelling die onder toezicht van de Inspectie staat omdat de patiënten er onverantwoorde risico's lopen op de operatiekamers. En patiënten met longkanker die naar het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis willen mogen dat niet van de zorgverzekeraar of ze moeten het zelf betalen.

Naast het eindelijk erkennen van de problemen zijn ze opeens ook urgent. Zo urgent dat het gebruikelijke traject van een nieuw wetsvoorstel te lang gaat duren in de ogen van de minister. Ze is zeker bang dat ze de eindstreep niet meer zal meemaken. Ze kiest daarom de route van een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur. Natuurlijk niet alleen omdat dit sneller is maar vooral ook omdat ze hiermee de Eerste Kamer buiten spel zet. Hoe democratisch is dat? Zowel de inhoud als de uitvoering van dit nieuwe zorgplan verschillen weinig van het weggestemde wetsvoorstel over de vrije artsenkeuze. Het plan is omkleed met mooie woorden voor de patiënten, er wordt gedreigd met maatregelen als het draagvlak ontbreekt en het parlement wordt omzeild en het debat ontlopen.

En niet alleen het parlement zet ze buiten spel, ze zet zorgverleners die zonder contract werken buiten spel, ze zet zorgverzekeraars die uitsluitend restitutiepolissen aanbieden buiten spel en ze zet patiënten met een kleine portemonnee buiten spel. En zo kennen we de liberale VVD minister weer. Vrije artsenkeuze is er alleen voor de rijken.

Tot slot heb ik nog een paar concrete vragen aan de minister.
- Gaat het eigen risico nog verder verhoogd worden?
- Is het de bedoeling dat restitutiepolissen gaan verdwijnen?
- Hoe wordt de besparing van 1 miljard gehaald?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2520 gasten

donaties

doneer

Nederland
English