Nederland weer van ons

Voorzitter,

het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid geeft een vernietigend overzicht over hoe er met de aardbevingen in Groningen is omgegaan. In 1993 werd al aangetoond dat de gaswinning voor aardbevingen zorgde, maar tegelijkertijd werd geconcludeerd dat 'dit geen aanleiding hoefde te zijn voor enige verontrusting'. Pas na de beving in Huizinge is dit beeld bijgesteld en inmiddels zijn er 40.000 schadegevallen gemeld, waarvan de helft is afgehandeld (www.namplatform.nl). Bij complexere schades waar meer geld mee gemoeid is, ligt het beeld duidelijk anders.

Een voorbeeld is de boerderij van de familie Munneke in Krewerd. Na de Huizinge beving meldden zij hun eerste schade, maar de schadeafhandeling is inmiddels verworden tot een al jarenlang durende loopgravenoorlog. De familie heeft geen contactpersoon meer bij de NAM en hun contra-expert wordt buiten de deur gehouden. Dit soort situaties is dodelijk voor het vertrouwen van Groningers in de overheid. Onze vraag aan de minister is dan ook hoe hij dit op gaat lossen en waarom een oplossing jaren op zich moet laten wachten?

Voorzitter, de minister moet tempo maken. Hij heeft toegezegd alle complexe schades voor het einde van het jaar te verhelpen en uit onderzoek blijkt dat er 30.000, 90.000 of misschien wel 152.000 woningen verstevigd moeten worden. Gegeven het huidige tempo van schadeherstel vragen wij ons af of de minister de omvang van de problemen niet nog steeds ernstig onderschat. Niet doorschuiven maar aanpakken, dat is het advies wat wij de minister graag mee willen geven.

Aanpakken betekent wat de PVV betreft ook dat de gaskraan verder dicht moet. Het is bedroevend en deze minister onwaardig dat hij door de Raad van State op zijn vingers moet worden getikt om de gaskraan verder dicht te draaien. De oud voorzitter van het Staatstoezicht op de Mijnen was er duidelijk over tijdens de hoorzitting: 35 miljard m3 gas winnen is alleen nodig bij een extreem strenge winter zoals in 1963. Normaal gesproken volstaat een winning van 21 miljard m3. Deze minister investeert tientallen miljarden euro's in windmolens om de opwarming van het klimaat tegen te gaan, maar als het om de gaswinning gaat houdt hij rekening met Siberische winters. Dat is niet consistent en dat kan dus ook geen basis vormen voor beleid.
Wij willen de minister nogmaals wijzen op de LNG import terminal in Rotterdam. Deze terminal staat er niet voor niets, daar is uitgebreid onderzoek aan vooraf gegaan. Het is wat ons betreft onbegrijpelijk dat de minister tot 1 januari nodig heeft om te onderzoeken of en hoe hij die LNG terminal gaat gebruiken. Maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn, zo vragen wij de minister en stel niet alle beslissingen uit door eindeloze onderzoeken te vragen.

Een derde voorbeeld van aanpakken in plaats van doorschuiven is de manier waarop Groningers meer inspraak krijgen. Wij willen de minister vragen om niet alleen naar bestuurlijke en bureaucratische oplossingen te kijken, zoals dialoogtafels en rijks coördinatoren. Wij willen graag meer nadruk op praktische oplossingen en meer keuzevrijheid voor de mensen in het gebied. Het verstevigen van een woning is bijvoorbeeld zeer ingrijpend, mensen moeten maanden hun huis uit en dat geeft veel onzekerheid, stress en overlast. Geef mensen de keuze tussen verstevigen, uitkopen of helemaal niets doen. Is de minister hiertoe bereid?
Ook vragen wij ons af wat het nut is van visuele inspecties van woningen in het gebied. Na visuele inspecties vanaf de straat werden 43 woningen in Loppersum aanvankelijk als veilig bestempeld, maar bij een tweede, grondigere, inspectie, die op verzoek van de bewoners zelf is uitgevoerd, werden de woningen rijp voor de sloop bestempeld. Klopt dit bericht? En is het dan niet verstandiger om deze capaciteit te benutten om meteen grondige inspecties te doen?

Voorzitter, concluderend kunnen we vaststellen dat het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid ons vooral leert dat we niet blindelings kunnen vertrouwen op de instanties die deel uitmaken van het gasgebouw. De minister kan zich dan ook niet langer blijven verschuilen achter rapporten, risicoanalyses, onderzoeken en vervolgonderzoeken. Het is tijd dat hij de veiligheid van de Groningers voorop stelt, de gaswinning maximaal terugschroeft en de Groningers maximale inspraak geeft over hun eigen woning.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2710 gasten

donaties

doneer

Nederland
English