Nederland weer van ons

Voorzitter,

De instanties hebben correct gehandeld. Toen deze conclusie van de evaluatiecommissie naar buiten kwam organiseerden ze in Tuitjenhorn een stille tocht. Honderden betrokken mensen liepen door het dorp en vlaggen hingen halfstok. Hun boodschap was duidelijk. Correct handelen betekende in deze zaak niet hetzelfde als menselijk handelen. Mijn fractie deelt die boodschap. Wij missen de menselijk maat, niet alleen bij het optreden van de IGZ en het OM maar ook bij de evaluatiecommissie. Want dat er een verband bestaat tussen het handelen van deze instanties en de tragische zelfmoord van huisarts Tromp kan toch niet worden ontkend.

In debatten over foute artsen, zoals bij het debat over Janssen Steur, geeft de minister steeds aan dat er 'hoor en wederhoor' moet plaatsvinden. Welnu, toen de IGZ de melding hoorde van de stagiaire, waarom volgde daarop niet meteen het wederhoor van de huisarts? Is dit niet de eerste fout die gemaakt is?

Ook heeft de minister eens gezegd, en ik citeer: 'Voordat je dingen aan de muren timmert, zodat iedereen ze kan lezen, moet een en ander wel zorgvuldig zijn afgehandeld.' Welnu, deze zaak was nog niet afgehandeld en toch werd de huisarts al met naam en toenaam op het internet genoemd. Eenmaal in het openbaar aan de schandpaal genageld werd hij toch ernstig benadeeld in zijn verdediging en zijn wederhoor. Is de openbaarmaking niet een tweede fout geweest?

Er waren nooit eerder klachten over deze huisarts. Hij werd door het AMC goed genoeg bevonden om als opleider te fungeren. Waarom werd er nu op basis van 1 klacht van het allerergste uit gegaan, namelijk de verdenking dat er sprake was van moord. Toegegeven de klacht was ernstig, maar we hebben het hier over een betrokken zorgverlener, niet over een gewetenloze misdadiger. En vanwege de classificatie 'moord' moest er wel een vordering tot inbewaringstelling volgen. Was deze classificatie niet opnieuw een fout?

Correct of niet, de hele kwestie lijkt zich te kenmerken door een opeenstapeling van verkeerde inschattingen door diverse instanties, die huisarts Tromp uiteindelijk tot wanhoop hebben gedreven. Verkeerde inschattingen omdat men zich liever aan de kille protocollen van het systeem houdt, dan dat men zich wil inleven in de beweegredenen van een zorgverlener.

De grote vraag is dan ook: Hoe krijgen we de menselijke maat in het systeem? Hoe zorgen we ervoor dat het principe van hoor en wederhoor op een fatsoenlijke wijze wordt toegepast door de Inspectie voordat er verdere formele of juridische stappen worden ondernomen? Juist van de Inspectie verwachten we immers niet alleen een kritische blik maar juist ook een vakinhoudelijke dialoog.

Graag een reactie van de minister.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2935 gasten

donaties

doneer

Nederland
English