Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van VWS over het lekken van patiëntgegevens.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht 'Patiëntgegevens ziekenhuis Geldrop op straat' (*)?

2.)
Laat u uitzoeken wie er verantwoordelijk is voor het lekken van 4559 patiëntgegevens gedurende 33 dagen? Zo nee waarom niet?

3.)
Valt dit incident onder de meldplicht Datalekken? Zo ja is het gemeld, zo nee waarom niet?

4.)
Bent u met ons van mening dat het St. Anna ziekenhuis het medisch beroepsgeheim geschonden heeft? Zo ja, wat wordt de sanctie? Zo nee, waarom niet?

 

(*) Nos.nl 25 januari 2016
http://nos.nl/artikel/2082691-patientgegevens-ziekenhuis-geldrop-op-straat.html

 

 

Lees hier het artikel over deze Kamervragen op ED.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3445 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties