Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht in de Volkskrant (23-01-2016) 'Directeur verdiende aan gesubsidieerde windmolens'.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Directeur verdiende aan gesubsidieerde windmolens' en wat vindt u ervan dat de directeur van dit adviesorgaan, dat onder andere adviseert over de hoogte van de subsidies, zelf meer dan 1 miljoen verdiende aan deze subsidies?

2.)
Deelt u de mening dat de activiteiten van onder andere dhr. Stam en ECN op zijn minst de schijn hebben van belangenverstrengeling en zowel ECN als de betrokken overheden een 'FIFA-imago' geven, waar dit soort praktijken ook hoogtij vieren? Zo ja, welke acties bent u bereid te nemen om dergelijke twijfelachtige constructies te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u van mening dat het onderzoek van de Volkskrant aantoont dat kennis van bij ECN werkzaam zijnde personen is misbruikt voor persoonlijk financieel gewin? Zo nee, waarom niet en wanneer is dat dan volgens u wel het geval? Graag een gemotiveerd antwoord.

4.)
Maakt u zelf of maken uw directe familieleden ook gebruik van subsidieregelingen of belastingvoordelen op windmolens, zonnepanelen of energiebesparing? Zo ja, kunt u aangeven hoeveel daarmee tot op heden is verdiend?

5.)
Zijn er in Nederland nog meer projecten m.b.t. 'duurzame energie' waarvan eigenaren gedeeltelijk of volledig werkzaam zijn in de publieke sector? Zo ja, kunt u aangeven wie dit zijn, wat zij jaarlijks verdienen aan hun twijfelachtige nevenfuncties en hoeveel overheidssubsidies betreffende projecten ontvangen? Graag een gemotiveerd antwoord.

6.)
Is deze Minister het met de PVV eens dat het onderzoek van de Volkskrant wederom aantoont dat er aan windhandel een vies luchtje hangt en dat het de eigenaren van windmolens niet om 'duurzaamheid' te doen is, maar om juist zo veel mogelijk euro’s binnen te halen via overheidssubsidies? Zo nee, waarom niet?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3185 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties