Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de Minister van Economische Zaken over de misleidende uitspraken van de voorzitter van de borgingscommissie energieakkoord (*).

1.)
Bent u bekend met het bericht “Ed Nijpels: ‘Onbestaanbaar dat de VVD geen leiding neemt in klimaatdebat’” en herkent u zich in het beeld dat u vooral wordt lastig gevallen door liberale Kamerleden op het energiedossier?

2.)
Klopt de bewering van de voorzitter van de borgingscommissie energieakkoord, dat de kostendaling van wind op zee “inmiddels [....] op 47 procent in 2020 staat", aangezien dit niet overeen komt met uw meest recente Kamerbrief (33561, nr.25), waarin u stelt dat pas in 2023 de 40% kostenreductie wordt behaald? Zo nee, wilt u er bij de voorzitter van de borgingscommissie energieakkoord op aandringen dat hij deze misplaatste claim rectificeert?

3.)
Klopt het dus dat er geen enkel windmolenpark op zee uit het energieakkoord tegen een 40% kostenreductie wordt aanbesteed?

4.)
Klopt de bewering, dat Nederland jaarlijks zo’n 10 miljard euro toelegt op fossiele energie (directe en indirecte subsidies)? Zo ja, kunt u dit cijfermatig onderbouwen en kunt u daarbij ook aangeven hoeveel belasting fossiele energiegebruikers in Nederland jaarlijks betalen (direct en indirect)? Zo nee, wilt u er bij de voorzitter van de borgingscommissie energieakkoord op aandringen dat hij deze misplaatste claim rectificeert?

5.)
Klopt de bewering dat windenergie veruit de goedkoopste energie is die we nu hebben? Zo ja, kunt u dit onderbouwen? Zo nee, wilt u er bij de voorzitter van de borgingscommissie energieakkoord op aandringen dat hij deze misplaatste claim rectificeert?

6.)
Bent u met ons van mening dat iemand, die dergelijke misleidende uitspraken doet, ongeschikt is als voorzitter van de borgingscommissie van het energieakkoord?

 

(*) “Ed Nijpels: ‘Onbestaanbaar dat de VVD geen leiding neemt in klimaatdebat.'", in Vrij Nederland 09-04-2016.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4250 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties