Nederland weer van ons

Voorzitter,

We praten hier over grensoverschrijdende zorg en de vraag in hoeverre we dat collectief willen betalen. Het voorliggende wetsvoorstel wil de zorgkosten buiten Europa niet langer vergoeden en dat zou een besparing van 60 miljoen moeten opleveren. Een klein bedrag op de totale zorgkosten, omgerekend ook maar ongeveer 2 euro per premiebetaler. Deze 2 euro besparing kan echter grote gevolgen hebben voor Nederlanders op reis buiten Europa. De vraag is dus of deze geringe besparing wel te rechtvaardigen is.

Om te beginnen wil ik ingaan op de geschatte besparing. Wij vragen ons af waarom we een schatting krijgen. Iedere zorgverzekeraar moet toch binnen een dag een overzicht kunnen geven van betalingen die gedaan zijn aan het buitenland. En als de zorgverzekeraar dat zelf niet kan, dan kunnen banken zo'n overzicht eenvoudig maken. Dus graag een toelichting van de minister waarom ze niet met een betere onderbouwing van de kosten komt.

Dan het schrappen van de zorg buiten Europa. Hoezo kan dat geschrapt worden? Een deel van die zorg zal toch noodzakelijk zijn en zal hetzij in Europa hetzij in Nederland plaatsvinden. En dat moet betaald worden. Heeft de minister inzicht in deze verschuiving, kan ze daar wat meer over vertellen of rekent de minister zich liever rijk? Graag een reactie.

Het zou dus zo kunnen uitpakken dat we met z’n allen geen 2 maar slechts 1 euro premie per jaar besparen en daarvoor de werelddekking tegen zorgkosten inleveren. En dat in een tijd dat we steeds verder reizen en langer en vaker op vakantie gaan. Turkije, Egypte of Israël zijn populaire bestemmingen en ook Canada, Amerika of Indonesië, zijn tegenwoordig geen exotische bestemmingen meer. En we reizen niet alleen vanwege vakantie maar ook in het kader van studie, sportevenementen of familiebezoek. Natuurlijk moet je alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat je onderweg ziek wordt. Dat begint met je laten informeren en zo nodig vaccineren en je kunt wellicht allerlei pillen meenemen, maar een ongeluk of een infectie zit in een klein hoekje en is niet te voorspellen. Ik voorzie dan ook een groot aantal mensen die straks onverzekerd dan wel onderverzekerd naar het buitenland reizen en mogelijk voor heel hoge kosten komen te staan. Of erger van zorg verstoken blijven. Wat doet de minister voor deze mensen? Wat voor steun kan zij ze toezeggen?

Volgens de minister kan iedereen zich aanvullend verzekeren, via de zorgverzekeraar of de reisverzekering. Dit gaat ongetwijfeld meer kosten dan die ene euro besparing, dus iedereen die wel eens buiten Europa reist is met dit wetsvoorstel sowieso duurder uit. En dan hebben we nog te maken met verschillende risicogroepen, zoals chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Die kunnen geweigerd worden voor een aanvullende verzekering of ze worden met een torenhoge premie geconfronteerd. Die kunnen straks niet meer een bridgereisje naar Turkije boeken, op familiebezoek gaan of naar het WK voetbal in Rusland. Dus de uitspraak dat iedereen zich tegen zorgkosten buiten Europa kan verzekeren gaat ook al niet op. Of kunnen zij op de een of andere manier toch op steun van de minister rekenen? Hier tekent zich trouwens een winnaar af van dit wetsvoorstel, namelijk de verzekeraar. De meeste mensen zullen zich namelijk toch aanvullend willen verzekeren en dat is weer kassa voor de zorgverzekeraars. Ze hoeven minder uit het basispakket te vergoeden en vullen via de aanvullende verzekeringen verder hun zakken.

De PVV-fractie is zich ervan bewust dat er ongeveer 5 miljoen euro zorggeld naar Marokko vloeit, en 10 miljoen euro naar Turkije. Er wonen ca. 400.000 turken in Nederland en er gaan 1,2 miljoen toeristen naar Turkije volgens de rijksoverheid. Per toerist bedragen de kosten dus 8 Euro en een kwartje. Dat valt dus eigenlijk best mee. Heeft de minister overwogen om een eigen bijdrage in te voeren voor ziektekosten buiten Europa?

En volgens het IBO onderzoek hebben zorgverzekeraars wel degelijk sturingsmogelijkheden voor zorg buiten Europa. Zo kunnen ze in vakantie hotspots zorgaanbieders contracteren. En als geplande zorg vooraf gemeld moet worden kan de zorgverzekeraar een preferente zorgaanbieder selecteren. Bij spoedzorg kan via een alarmcentrale de patiënt naar het beste dichtstbijzijnde ziekenhuis worden begeleid. En nog een reden om buitenlandse zorg te contracteren in plaats van uit te sluiten zijn de lagere kosten. Nederland heeft zo ongeveer de hoogste zorgkosten ter wereld. Zorg in het buitenland is dus in het algemeen goedkoper. Dat buitenlandse zorgaanbieders ons vergoedingssysteem aanwenden om van alles en nog wat te declareren en te frauderen, dat moet aangepakt worden. Regel dan bijvoorbeeld vergoeding op basis van het woonlandbeginsel. Heeft de minister dit overwogen?

Tot slot. Als de minister werk zou maken van het versoberen van het basispakket voor asielzoekers dan is die besparing van 60 miljoen sneller binnen dan met dit wetsvoorstel. Want hoe rechtvaardig is het, zo vraag ik de minister, dat Nederlanders die zo’n hoge premie betalen voor hun zorgverzekering straks in het buitenland geen zorg meer krijgen, terwijl onverzekerde buitenlanders in Nederland alle zorg ontvangen die zij zich maar kunnen wensen?

 

Lees hier het bericht 'Afschaffen werelddekking zorgverzekering nog ver weg' op NOS.nl


facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3565 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties