Nederland weer van ons

Voorzitter, dit kabinet maakt van de schadeafhandeling voor de slachtoffers van de aarbevingen in Groningen een soort traditionele processie van Echternach (*). 3 stappen naar voren, 2 stappen terug. Dat beeld wordt in ieder geval geschetst in de rapportage van de Onafhankelijk Raadsman, waarin staat dat het aantal klachten over de schade afhandeling met ruim 50% is gestegen. De Raadsman constateert ook dat het Centrum Veilig Wonen afspraken niet nakomt, kampt met overschrijdingen van afhandelingstermijnen en werkt met ronduit botte experts.
Ook Vereniging Eigen Huis luidt de noodklok: er wordt gegoocheld met cijfers, het schadeherstel stagneert bij grote groepen bewoners, en 3300 meldingen worden niet eens in behandeling genomen, ondanks de belofte dat álle schademeldingen serieus worden onderzocht.

Mijn eerste vraag gaat over de schade experts. Een aantal van de casemanagers van de NCG heeft al jarenlange ervaring opgedaan bij de NAM. Als deze mensen in dienst van de NAM al niet in staat waren om de problemen rond de schadeafhandeling naar tevredenheid op te lossen, waarom zijn ze dan toch door de Nationaal Coördinator aangesteld? Had de heer Alders het te druk met één van zijn tientallen andere bijbanen om zich met dit soort details bezig te houden? De PVV vraagt zich af of de functie van Nationaal Coordinator überhaupt wel geschikt is als parttime bijbaan voor de bijbaan-kampioen van Nederland.

Dan kom ik op de uitkoopregeling. Het lijkt erop dat lokale PvdA bestuurders zo ongeveer de enigen in Nederland zijn, die een ruimhartige uitkoopregeling tegenhouden. Een ruimhartige uitkoopregeling, waar de PVV al drie jaar voor pleit. Zelfs de directeur van de NAM stelde in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij vóór een uitkoopregeling is, maar dat met name lokale bestuurders zo’n regeling tegenwerken. Het resultaat van die tegenwerking is, dat er nu een zeer beperkte opkoopregeling is voor maximaal 50 woningen, waarbij bewoners worden afgescheept met een fooi.
Bewoners wiens huis voor de schade nog 2 ton waard was, worden nu uitgekocht voor 95% van de huidige taxatiewaarde, te weten 130.000 euro, zo lezen wij op RTVNoord.
Vluchtelingen die massaal ons land binnen stromen krijgen een gratis woning en van sommige burgemeesters zelfs 10.000 euro shop tegoed. Maar Groningers, die getroffen zijn door aardbevingen, worden soms zonder pardon met lege handen op straat gezet, zo konden we eind mei in de krant lezen. Dat is een grove schande, en deze minister onwaardig!

Voorzitter, wat moet er dan wel gebeuren?
Allereerst moet de uitkoopregeling ongeclausuleerd worden opgezet, dus geen maximum van 50 woningen, maar gewoon voor iedereen die weg wil uit het aardgaswingebied.
Ook dient de uitkoop-vergoeding gerelateerd te zijn aan de waarde van de woning voordat er sprake was van aardbevingsschade. De PVV denkt dat de WOZ waarde per 1 januari 2012 een objectieve maatstaf is voor de waarde van de woning. Is de Minister bereid om de huidige regeling op deze manier aan te passen?

Voorzitter, ten tweede moet de prioriteit voor de afhandeling van de schades worden omgekeerd. De huidige praktijk lijkt namelijk een beetje op scorebordjournalistiek: kleine scheurtjes worden redelijk snel verholpen, waardoor het percentage afgehandelde schades relatief hoog uitvalt. De mensen met complexe schades moeten maanden, soms jaren wachten op een correcte afhandeling van de schade en dat gaat vaak gepaard met een hoop juridisch getouwtrek. Logisch dat deze mensen zowel psychische als fysieke gezondheidsklachten oplopen.
Wat de PVV betreft moeten deze complexe schades dan ook prioriteit krijgen, en moeten deze mensen zo snel mogelijk geholpen worden. Is de minister daartoe bereid?
Voorzitter, dat betekent dus ook dat de vijf arbiters zich juist moeten richten op het bieden van een oplossing voor de complexe gevallen die al jaren voortslepen. Echter de Minister kiest ervoor om deze rijdende rechters vooral voor de nieuwe gevallen in te zetten, waarom?

Voorzitter, ten derde moet de bezem door de zogenaamd onafhankelijke schadeafhandeling. Weblog Follow The Money heeft de schijnonafhankelijkheid van het CVW, de NCG en Arcadis haarfijn uiteengezet. Het CVW is in feite gewoon de NAM, alleen dan onder een andere noemer. De Nationaal Coördinator Groningen is een peperdure politieke loopjongen met medewerkers van de NAM, en Arcadis heeft gewoon een vijfjarig miljoenencontract afgesloten met de NAM. Kortom, de NAM dicteert nog steeds, terwijl de rol van de NAM beperkt zou moeten worden tot louter het gireren van geld. Het gevolg is “dat echte hulp en compensatie onbereikbaar gemaakt wordt in een sterk uitbreidend en geldverslindend moeras”, zoals een Groningse dat treffend samenvatte.

Voorzitter, de PVV zegt dan ook: hou op met het creëren van almaar nieuwe functies voor oud-politici. Hou op met burgers voor de gek houden met schijnonafhankelijkheid, en ga nu echt eens aan de slag met het herstellen van de aardbevingsschade. Want hoe is het mogelijk, dat bouwbedrijven personeel en middelen klaar hebben staan, maar in afwachting zijn van bureaucratische rompslomp? In de jaarrapportage van het CVW lees ik dat in 2015 slechts 327 woningen zijn versterkt, terwijl dat er 3000 zouden moeten zijn. De veiligheid voorop is dus ook weer de zoveelste holle frase van dit kabinet, zo stelt nota bene ook de Commissie van toezicht vast. Er wordt gewacht met het bouwkundig versterken van woningen, omdat er nog onderhandeld moet worden over het gelijktijdig energieneutraal maken van deze woningen. Niet de veiligheid voorop dus, maar de duurzaamheid. Waarom moet meer dan de helft van het budget van de NCG worden besteed aan verduurzaming (165 mln op een totaal van 284 mln), terwijl slechts 20% (55 mln) benut wordt voor het broodnodige preventief versterken het herstel van complexe schades?

Wij vragen de minister: hou nou op met dat gehobby en doe wat u heeft beloofd: handel de schades af. De schadeafhandeling is door dit kabinet al 3 jaar getraineerd door gedoe over de waarde van huizen, door gedoe over de oorzaak van de schades, door tegenwerking van lokale bestuurders, die als gevangenisbewaarders de bewoners in hun gemeente willen opsluiten, en door gehobby van de Tweede Kamer over duurzaamheid.
Voorzitter, wij vragen de minister: stop dit circus en doe waartoe u wettelijk verplicht bent. Verstevig en herstel de schade ruimhartig en kom met een fatsoenlijke uitkoopregeling.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3805 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties