Nederland weer van ons

Voorzitter, allereerst wil ik de commissie en in het bijzonder hun medewerkers bedanken voor het gedane onderzoek. Het is een duidelijk en helder geformuleerd rapport en de grote hoeveelheid geraadpleegde bronnen toont aan, dat hier veel werk in is gestoken.

Voorzitter, maar al dit werk was wat de PVV betreft volstrekt overbodig. Sterker, het is een belediging voor de eigen bevolking, omdat het poogt voor iedere Nederlander te bepalen wat welvaart is. Volgens deze commissie is welvaart namelijk veel meer dan de mogelijkheid om in de eigen behoefte te voorzien. Er dient bijvoorbeeld ook rekening gehouden te worden met:

- het effect van onze binnenlandse consumptie op het kappen van bossen elders,
- of de effecten op de voedselvoorziening elders,
- of de aanpak van klimaatverandering,
- of het energiegebruik van ons vervoer,
- of de verkiezingsopkomst,
- of het zelf gerapporteerd slachtofferschap,
- of de biodiversiteitsvoetafdruk,
- en tot slot uiteraard discriminatiegevoelens,

Voorzitter, als je dit lijstje voorlegt aan de gewone mensen op straat, dan zullen 9 van de 10 mensen het bestempelen als complete waanzin. Maar waar komt dit toch vandaan, vroeg ik mij bij het lezen van dit rapport af? Staan de commissieleden al zo lang aan de top van Maslow’s behoeftepiramide, dat zij werkelijk denken dat dit bepalend is voor hoe de gewone Nederlander welvaart ervaart? Denkt u werkelijk dat iedere verpleegster, agent of stratenmaker het van belang vindt, dat rekening gehouden wordt met dergelijke zaken? Zou het voor hen niet primair van belang zijn, wat zij per maand overhouden om in de behoefte van hun gezin te voorzien? En wat die behoeftes dan zijn, naast eten, gezondheid en een dak boven je hoofd, dat is iets persoonlijks en daar heeft men geen overheid voor nodig, om dat voor hen te bepalen.
Dus waarom denkt u dat dit wel moet gebeuren, zo vraag ik de commissie? Wat voor politiek belang is hiermee gemoeid om objectieve begrippen te vervangen door een subjectief links ideaal wensbeeld?

Voorzitter, mijns inziens zitten er andere bedoelingen achter, namelijk het verdoezelen van de schade die zij zelf aan onze welvaart hebben toegebracht met het beleid van jarenlange bezuinigingen. Want cijfers kunnen wèl uitwijzen dat het aantal werklozen nauwelijks daalt, en dat het aantal langdurig werklozen zelfs historisch hoog is. Of dat je, als je wel werkt, 57,5% van je inkomen moet afstaan aan belastingen en premies. Of dat je als gepensioneerde al 8 jaar aan koopkracht inlevert. Maar ach, wat maakt dat uit, als de CO2 footprint maar is afgenomen, of de kwaliteit van het oppervlaktewater is toegenomen, want dat moet ook als welvaart worden meegerekend volgens deze commissie.
Kortom de waarheid wordt gemaskeerd. Onder het mom van duurzaamheid en andere linkse hobby’s wordt de papieren werkelijkheid wat kleurrijker voorgesteld. Een reflex die wij wel vaker zien vanuit de linkse hoek. Zo is recentelijk een motie van de PvdA en de SP aangenomen om het begrip allochtoon uit beleidsstukken te schrappen, omdat dit een negatieve connotatie zou hebben.

Maar voorzitter, gelukkig is de Nederlander niet gek. Voor de gemiddelde verpleegster of agent, die 40 uur per week werkt, en steeds meer van zijn belastinggeld verloren ziet gaan, verandert er niets aan het begrip welvaart. Die kijkt echt gewoon wat hij per maand over houdt in zijn portemonnee ter vrije besteding.

Voorzitter, afrondend de PVV ziet er dus niets in om de term welvaart te verbreden. Laat het CBS zich dan ook niet met deze onzin bezig houden. Laat het CBS zich beperken tot het doorrekenen van objectieve cijfers, zoals het berekenen van de koopkrachtplaatjes.
En wat deze commissie betreft, zou ik hen adviseren om eens wat vaker uit deze Haagse kaasstolp te komen om te kijken hoe het echt gesteld is met onze welvaart. Wellicht komt u dan ook tot het inzicht dat, dankzij uw linkse idealen, de welvaart al jaren achteruit holt.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3540 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties