Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht dat orthodontisten de rekening opdrijven.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht ‘Hoe de beugelboer de rekening opdrijft’? (*)

2.)
Kunt u verklaren waarom de beugels niet goedkoper zijn geworden ondanks de tariefsverlaging van totaal 32%?

3.)
Bent u met ons van mening dat patiënten vooraf informatie dienen te krijgen over prijzen en alternatieve orthodontie behandelingen? Zo ja, hoe gaat u hiervoor zorgen?

4.)
Welke mogelijkheden hebben zorgverzekeraars om de orthodontieprijzen omlaag te krijgen en in hoeverre maken zij hier gebruik van?

5.)
Wordt er in de overige hulpmiddelenbranche eveneens gebruik gemaakt van de truc met een papieren tussen-bv?

6.)
Bent u van plan winst opdrijvende constructies, zoals die met de tussen-bv, te verbieden? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?

(*) FTM, 27-09-2016
https://www.ftm.nl/artikelen/hoe-de-beugelboer-de-rekening-opdrijft

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5150 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties