Nederland weer van ons

De zorguitgaven groeien minder hard dan voorheen. En dat is te danken aan budgetplafonds en het hoge eigen risico. De zorg zelf is niet goedkoper geworden en zieken zijn alleen maar duurder uit. De zorgverzekeraar, als regisseur van het stelsel, ziet een zieke eerder als een kostenpost dan als een cliënt waar ze zich voor moeten inzetten.

Waar deze minister altijd veel belang hecht aan onderzoeken, wordt nu duidelijk dat ze daartoe alleen haar eigen onderzoeken rekent. De onderzoeken naar zorgmijden zijn in haar ogen onbetrouwbaar. Maar gelukkig zegt ze even later dat ze zich gaat richten op maatregelen en acties om de financiële toegang tot noodzakelijke zorg te borgen. Zo komen we toch nog ergens of toch niet? Want ze komt niet met nieuwe maatregelen of nieuwe acties. De minister wijst op de al bestaande zorgtoeslag voor mensen met een laag inkomen. En de enige actie die ik kan ontdekken is een voorlichtingscampagne. Hoe teleurstellend. Terwijl maatregelen tegen zorgmijden simpel zijn. Begin met het verlagen van het eigen risico en zet alle instrumenten in om de premie naar beneden krijgen. En dat is nodig. Bijna 20% van de Nederlanders mijdt weleens zorg of stelt zorg uit. Voor jongeren ligt dit zelfs op 23%. De minister kan deze cijfers wel onbetrouwbaar vinden maar als was het maar de helft dan is dit nog veel te veel.

Over verlaging van het eigen risico heb ik samen met mijn fractievoorzitter en onze woordvoerder financiën al een amendement ingediend. Ik reken op brede steun zodat volgend jaar het eigen risico al met 100 euro naar beneden kan.

Ik wil nu nader ingaan op de premie. Die stijgt dit jaar opnieuw. En de minister kan wel schermen met de zorgtoeslag die mee zal stijgen voor de lage inkomens. Maar de minister van SZW zegt het heel duidelijk: Huishoudens zonder recht op zorgtoeslag zullen een eventuele extra premiestijging zelf moeten betalen. Dat is een eerlijk antwoord. De werkende middenklasse, de motor van onze economie, waar ik de minister nooit over hoor, die worden de dupe van de premieverhoging. Hun beetje koopkrachtstijging is al weer weg. Hardwerkende mensen met een gewone baan vallen immers buiten alle toeslagen en extraatjes die dit kabinet uitdeelt aan mensen die thuiszitten, aan vreemdelingen en asielzoekers. Hiermee wordt het zorgmijden dus niet voorkomen. Echte maatregelen blijven dus uit of beter gezegd, worden doorgeschoven naar een volgend kabinet.

Het is toch wel heel toevallig dat na jarenlange te hoge ramingen de minister dit jaar opeens met een te lage raming voor de zorgpremie komt. Ik kan mij er niet aan onttrekken dat dit is ingegeven om de koopkrachtplaatjes positief te beïnvloeden. Maar ik hoor graag de uitleg van de minister waarom zij er zover naast zat.

Daarnaast heb ik nog de volgende vragen. De minister gaat uit van een teruggaaf door de zorgverzekeraars van 2 miljard uit hun reserves. Waarop baseert zij dat? Hoeveel zijn de reserves, de overreserves en hoeveel eist DNB nu precies. Ik heb hier cijfers liggen van Zorgverzekeraars Nederland die uitgaan van: 11 miljard reserves waarvan 7 miljard vereist dus 4 miljard overreserves. Kloppen die of heeft de minister andere cijfers? Ik zou graag een recent overzicht krijgen.

Nog een vraag over Solvency II en De Nederlandse Bank. Klopt het dat DNB het beetje ruimte dat Solvency II biedt niet benut? Door uit te gaan van een smallere premiedefinitie zou de grondslag voor de solvabiliteitseis uitkomen op 20 miljard in plaats van 40 miljard. Volgens Zorgverzekeraars Nederland zou hierdoor gelijk een 0,5 miljard vrijkomen. Waarom is DNB nog strenger dan Brussel?

Van de reserves van de zorgverzekeraars kom ik bij hun winsten. Hoeveel belasting betalen zorgverzekeraars over hun winst? En kan de overheid die winstbelasting niet inzetten om het eigen risico te verlagen?

Tot slot nog een vraag over de kostenpost provisies bij zorgverzekeraars. In de jaarcijfers van Vektis staat dat de kosten aan provisie vorig jaar met 11,5% zijn gestegen naar 120 miljoen. Geld dat dus naar tussenpersonen gaat, naar bemiddelaars, naar vergelijkingssites, of adviseurs van collectiviteiten. Nu blijkt uit onderzoek dat verzekeraars voor collectiviteiten helemaal niet apart inkopen, geen maatwerk leveren en geen kortingen bedingen waarmee ze de lagere premie voor de collectiviteit terugverdienen. De gegeven korting wordt betaald via een premieopslag, individuele verzekerden betalen dus mee aan die korting.

Kunnen we deze collectiviteiten niet afschaffen, het zijn er inmiddels 64.000. Dit schiet toch totaal zijn doel voorbij. Erger nog, het dient geen enkel doel en kost juist geld. Om te beginnen die 120 miljoen die op gaat aan provisies. De minister zal het toch met mij eens zijn dat collectiviteiten en tussenpersonen een premie opdrijvend effect hebben. Hoe lossen we dit op? Graag een reactie.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5230 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties