Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van VWS over het plaatsen van een schroefje ter waarde van 17 mille.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht ‘Een schroefje van 17 mille’? (*)

2.)
Is hier sprake van een correcte of incorrecte declaratie door Ziekenhuisgroep Twente?

3.)
Hoe verklaart u dat de rekening van 16.943,36 euro ruim tien mille boven het landelijk gemiddelde tarief ligt voor de betreffende medische behandeling?

4.)
Bent u met ons van mening dat de betreffende patiënt van het kastje naar de muur gestuurd is toen zij navraag deed naar de rekening bij het ziekenhuis en de zorgverzekeraar? Zo ja, wat gaat u daar aan doen? Zo nee, waarom niet?

5.)
Hoe oordeelt u over de uitspraak van de procesmanager financiën van Ziekenhuisgroep Twente: ‘wij zijn niet verplicht specificaties te geven’?

6.)
Bent u bereid deze kwestie nader te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

(*) NRC.nl 7 oktober 2016
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/07/een-schroefje-van-16-mille-4689023-a1525489

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4535 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties