Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van VWS over de patiëntenstop bij Ziekenhuis Nij Smellinghe

1.)
Wat is uw reactie op het bericht ‘Patiëntenstop bij Nij Smellinghe tot volgend jaar’(*)?

2.)
Bent u met ons van mening dat er onmiddellijk een einde moet komen aan deze situatie?

3.)
Heeft het ziekenhuis melding gemaakt bij de IGZ van de patiëntenstop, het sluiten van poliklinieken, het behandelhuis, de functieafdeling en de afdeling radiologie? Zo nee waarom niet?

4.)
Laat u onderzoeken of de patiëntenstop en het sluiten van afdelingen geen gevaar oplevert voor patiënten?

5.)
Zijn er oplossingen voor budgetproblemen bij ziekenhuizen zonder dat patiënten er de dupe van worden? Zo ja, welke?

(*)Friesch Dagblad, 21 -10 - 2016
http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=72040

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3965 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties