Nederland weer van ons

Een topman bij de NZa leidt sinds kort de Europese strijd tegen zorgfraude. Al had ik liever gezien dat hij zich beperkte tot Nederland is dit toch een lichtpuntje. Vier jaar geleden haalde ik namelijk het rapport aan van het European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN) dat concludeert dat de omvang van zorgfraude gemiddeld op 7% ligt van het totale zorgbudget. En hoewel niemand het hier met de PVV eens is dat er dus miljarden aan fraude verloren gaan, 7% betekent voor Nederland 5 miljard, staat er nu een Nederlander aan het hoofd van deze organisatie. Misschien dat de minister hem eens kan vragen hoe het nu zit met die miljarden. Ik neem toch aan dat deze topman zijn eigen rapporten onderschrijft.

Als we de ondergrens aanhouden die het EHFCN hanteert, namelijk 2% van het zorgbudget dan komen we voor Nederland op 1,5 miljard aan fraude. Pak ik de laatste cijfers van Zorgverzekeraars Nederland erbij, dan lees ik dat ze 20 miljoen hebben opgespoord in 2015. Dat is natuurlijk maar een schijntje. In 2014 werd er nog 52 miljoen aan fraude opgespoord. Hoe is het mogelijk dat na alle verscherpte maatregelen van de minister de opsporing meer dan gehalveerd is? Of wil de minister beweren dat we de zorgfraude onder controle hebben en dat upcoding en spookfacturen niet meer voorkomen? Ik denk het tegendeel. Ik denk dat zorgaanbieders inmiddels zo slim weten te declareren met hulp van speciaal daarvoor ingehuurde adviseurs dat ze maximale winsten weten te behalen tegen een minimale pakkans.

Laten we er daarom slimme detectiesystemen tegenover zetten. Data-mining kan een schat aan informatie opleveren en fraudepatronen aan het licht brengen. Een paar voorbeelden uit het laatste BIG-data onderzoek van de NZa:
- Zorgverleners declaren op dezelfde tijdstippen op verschillende plaatsen
- Zorgverleners declareren meer uren dan er in een dag gaan.
- Patienten kregen plotseling een andere stoornis als hun kwaal niet langer werd vergoed.
De minister moet hier vol op inzetten. Waarom niet een centraal systeem waarin alle data bij elkaar komt en waar iedereen analyses op los kan laten? Vektis lijkt mij de aangewezen club om zoiets op te zetten. Laten we voorkomen dat elke organisatie op eigen houtje een systeem gaat opzetten. Is de minister bereid hier het voortouw in te nemen?

Fout declareren is fout declareren. Wat mijn fractie betreft komt er ook bij de ‘niet-bewezen fraude’ categorie een boete uitrollen. Neem de kwestie van het Medisch Centrum Rhijnauwen. Daar is voor 1,3 miljoen euro ten onrechte gedeclareerd. In hoger beroep is echter geoordeeld dat de oorzaak ook een automatiseringsfoutje zou kunnen zijn. Toch wel vreemd dat al die automatiseringsfoutjes of verwerkingsfoutjes nooit ten nadele van de zorginstelling uitvallen. Van die 1,3 miljoen zien we vooralsnog niks terug.

Om de pakkans te verhogen pleit de PVV al jaren voor een meldplicht voor zorgverleners bij het vermoeden van fraude. De minister wijst dit categorisch af. Onze motie over de invoering van een meldcode werd echter door deze Kamer aangenomen en de minister zou dit onderzoeken. Hoe staat het hier nu mee? Want een integraal stappenplan, ofwel een handreiking, om zorgaanbieders te faciliteren vind ik echt onvoldoende. Een meldcode voor de hele zorgsector is harde noodzaak. Ook voor de huisarts, zie recent het gesjoemel met ANW-declaraties door een huisarts in Lelystad. En ook voor de apotheker, zie de miljoenenfraude met medicijnen bij een apothekersorganisatie deze zomer.
En twee onderzoeken onderschrijven de noodzaak voor een meldcode. Te weten het onderzoek van de cliëntenorganisaties en het onderzoek van de verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg. Ze weten zich geen raad met een frauderende collega, weten niet waar ze er mee terecht kunnen laat staan dat ze het melden. Ik pleit voor de invoering van een uniforme meldcode zo spoedig mogelijk. Graag een reactie.

Een begrijpelijke zorgnota helpt bij de controle, daar zijn we het allemaal wel over eens. Dus als patiënten vragen hebben over een declaratie moeten ze natuurlijk wel gehoord worden. Ik krijg echter nog teveel mails van patiënten die door de zorgverzekeraar van het kastje naar de muur gestuurd worden. Recent was daar de kwestie van het schroefje van 17 mille ook weer een voorbeeld van. De minister zegt hierover, ik citeer: ‘Had de verzekeraar door moeten sturen? Nee, dat is de fout van de verzekeraar.’ Dat is een duidelijke uitspraak. Hoe gaat de minister dit nu handhaven? Staan er sancties op het ontwijken van de informatieplicht? Zo ja is die inzake de genoemde casus dan ook uitgedeeld. Graag een reactie.

Tot slot. Terugkomend op het European Healthcare Fraud and Corruption Network. In een recente publicatie wijzen ze op alarmerende signalen over fraude met hulpmiddelen in België. Deze sector ligt daar aan kop als het om fraude gaat. Is de minister hiervan op de hoogte? Ik zie in geen enkele rapportage van de NZa of ZN de hulpmiddelensector nader uitgelicht. Gaat dit nog gebeuren? Wat de PVV betreft gaan we hier met de stofkam doorheen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3320 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties