Nederland weer van ons

Wat de PVV betreft moet VVD-coryfee Nijpels zo snel mogelijk ontslagen worden uit zijn functie als voorzitter van de borgingscommissie van het energieakkoord, vanwege het stelselmatig verspreiden van onjuiste informatie over windenergie. PVV Tweede Kamerlid Reinette Klever heeft minister Kamp er al twee keer eerder via Kamervragen op gewezen, dat de heer Nijpels leugens verspreidt over de energietransitie. De minister erkende dat de informatie van de heer Nijpels niet klopte, maar weigerde hier tegen op te treden. Nu de Nationale Ombudsman heeft vastgesteld dat het verspreiden van juiste en complete informatie richting burgers een vereiste is , en dat de SER en de heer Nijpels onbehoorlijk zijn geweest, dringt de PVV er bij de minister op aan om de heer Nijpels te ontslaan.

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Economische Zaken over het bericht dat de Nationale Ombudsman Ed Nijpels en de Sociaal-Economische Raad (SER) op de vingers tikt, omdat zij onvolledige en eenzijdige informatie geven over windenergie.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht "Ombudsman: Nijpels en SER zijn eenzijdig over windenergie" (*)?

2.)
Deelt u de conclusie van de Nationale Ombudsman dat goede informatieverstrekking inhoudt, dat de overheid ervoor zorgt dat de burger de juiste informatie krijgt en dat deze informatie klopt en volledig en duidelijk is?

3.)
Zo ja, waarom heeft u bij eerdere aangetoonde onwaarheden, die verkondigd werden door de voorzitter van de borgingscommissie, geweigerd hem hierover op de vingers te tikken (PVV Kamervragen 2016D23123 & 2015D07648)?

4.)
Bent u met ons van mening dat dit patroon van misleiding de geloofwaardigheid van de overheid aantast? Zo niet, waarom niet?

5.)
Bent u bereid, nu voor de derde keer is aangetoond dat de heer Nijpels in zijn functie als voorzitter van de borgingscommissie van het energieakkoord, stelselmatig burgers verkeerde informatie verstrekt, alsnog op de vingers te tikken en hem te ontslaan? Zo niet, waarom niet?

(*) NRC 4 november 2016: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/03/ombudsman-nijpels-is-eenzijdig-over-windenergie-5127419-a1530076

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3220 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties