Nederland weer van ons

Voorzitter, de enige wijziging aan de wet opslag duurzame energie, die wat betreft de PVV zinvol is, is het afschaffen van de wet. De wet opslag duurzame energie subsidieert onrendabele vormen van energie, frustreert daarmee innovatie en de rekening wordt neergelegd bij mensen die nu al hun energierekening niet kunnen betalen (*). En die energierekening is al hoog genoeg.

Maar liefst 45% van de energierekening bestaat uit belastingen, en de minister komt nu met een wetswijziging om die belastingen nóg wat verder te verhogen. De minister van economische zaken is bezig een complete sector op te tuigen, die geheel en al afhankelijk is van overheidssubsidies, en mensen die in de winter hun verwarming aanzetten, betalen de rekening.

Voorzitter, die wet opslag duurzame energie gaat de Nederlandse burger 60 miljard euro kosten volgens de minister. Omdat de minister zelf kennelijk ook inziet dat dit een absurd hoog bedrag is, zegt hij er wel bij dat dit het maximale bedrag is. Hij verwacht dat hij uiteindelijk zo’n 30 miljard zal uitgeven. Dat komt nog altijd neer op zo’n 200 euro per huishouden per jaar.
Deze inschatting is deels gebaseerd op een sterke stijging van de energieprijzen. De nieuwe Nationale Energieverkenning verwacht echter, dat de energieprijzen de komende jaren zullen dalen. En gisteren konden we in de krant (Telegraaf) lezen dat ook de topvrouw van Shell, één van de grootste energiebedrijven ter wereld, verwacht dat energie voorlopig goedkoop blijft.
Rekent de minister zich niet rijk, door uit te gaan van forse toekomstige prijsstijgingen voor energie, waardoor hij dus minder subsidies hoeft uit te keren? Als hij er naast zit, zadelt hij toekomstige kabinetten én huishoudens op met een gigantische rekening van 30 miljard euro. Graag een reactie. En in hoeverre is er bij de indicatieve gevolgen voor huishoudens rekening gehouden met deze lagere energieprijzen?

Vz, hoe de energieprijs zich ook ontwikkelt, feit is dat burgers en bedrijven een forse rekening betalen voor de duurzame energietransitie. En het blijft raar dat deze wet waarschijnlijk weer op steun kan rekenen van de hele Kamer, m.u.v. de PVV. Deze windmolentaks verviervoudigt de komende 4 jaar tot zo’n 200 euro per huishouden per jaar, óók voor mensen met een minimum loon, een uitkering of een AOW-tje. Onbegrijpelijk.

Voorzitter, dan komen we op het punt transparantie. Om te voorkomen dat het duidelijk is dat hardwerkende Nederlanders miljarden euro’s aan subsidie ophoesten voor energiebedrijven, overweegt de minister om de opslag duurzame energie onder te brengen in de reguliere energiebelasting. Dit lijkt een beetje op wat wij binnen de PVV een Ed Nijpeltje noemen. De torenhoge kosten van de energietransitie wegmoffelen, bezwaren ten onrechte negeren en geen excuses aanbieden als je door de Ombudsman terecht wordt gewezen. Kortom, lak hebben aan de burger. Het zal de minister niet verbazen dat wij hier geen voorstander van zijn. Transparantie is de basis van goed beleid, omdat dit een inhoudelijke discussie over het beleid mogelijk maakt. Ik wil de minister en mijn collega Kamerleden oproepen om in ieder geval eerlijk en transparant te zijn over de kosten van de energietransitie, en de windmolentaks niet te verdoezelen in de reguliere energiebelasting. Is de minister hiertoe bereid?

Voorzitter, afrondend de PVV is van begin af aan duidelijk en transparant geweest over de transitie naar duurzame energie. Deze transitie is onnodig, ondoordacht en bovenal peperduur.

(*) 1 op 5 huishoudens kampt met problematische schulden (rapport ‘Huishoudens in de rode cijfers’ van ministerie SZW 28-11-15)

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 7325 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties