Nederland weer van ons

Voorzitter, het doel van dit wetsvoorstel is veilige elektronische identificatie tussen burgers, bedrijven en overheden in de EU. In de kern moet het de betrouwbaarheid van elektronische identificaties vergroten, zodat deze identificaties Europa breed gebruikt kunnen worden. Je kunt je straks als Nederlander met je Digid identificeren als je je inschrijft aan een Spaanse universiteit of als je BTW terugvraagt van de overheid van Letland, als je daar zaken doet.

Het grootste bezwaar van de PVV tegen dit wetsvoorstel is, dat er te gemakkelijk van uit wordt gegaan dat elektronische identificatie veilig is, mits je aan een aantal randvoorwaarden voldoet. Die aanname is pertinent onjuist. Zo lazen we afgelopen week in het FD dat er sprake was van een verdubbeling van schade door zakelijke identiteitsfraude. En dit was pas het topje van ijsberg, want veel bedrijven melden het niet eens, uit angst voor imagoschade . Ook van banken is bekend dat ze regelmatig het slachtoffer worden van elektronische fraude. Omdat veel waarde wordt gehecht aan internetbankieren, worden particulieren zeer coulant behandeld als ze schade oplopen als gevolg van identiteitsfraude.
Burgers worden inmiddels via de bekende reclameslogan “ hang op, klik weg, bel uw bank” actief gewaarschuwd voor digitale fraude in Nederland. Enig wantrouwen wat er met je digitale gegevens gebeurt lijkt hier dus zeker op zijn plaats.

Dit wetsvoorstel vergroot de mogelijkheden om digitale persoonsgegevens uit te wisselen. Daarmee vergroot het ook de mogelijkheid dat je persoonsgegevens ergens in het buitenland door criminelen worden opgepikt.

Als Oost-Europese bendes zich in bijvoorbeeld Bulgarije toegang verschaffen tot het Bulgaarse elektronische identificatiesysteem, staan daar straks ook persoonsgegevens in van Nederlandse burgers. Dat lijkt ons zeer onwenselijk.
De waarborgen en meldingsplicht die in dit wetsvoorstel zijn opgenomen, zullen dit misbruik niet verhinderen. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit, dat wij meenden met DigiD de zaken in Nederland digitaal goed voor elkaar te hebben. Toch bleken criminelen beslag te kunnen leggen op DigiD codes van mensen om hiermee uitkeringen, toeslagen en studiefinanciering weg te sluizen. Het lijkt ons dus zaak om ieders digitale gegevens juist zoveel mogelijk af te schermen, in plaats van deze door heel Europa te verspreiden.

Voorzitter, je kunt bij een bank geen rekening openen zonder je uitgebreid fysiek te identificeren. Een notaris passeert geen onroerend goed als partijen zich niet fysiek hebben gelegitimeerd. Maar wij vrezen dat deze verordening het op Europees niveau straks mogelijk maakt om allerlei belangrijke zaken te regelen zonder dit soort fysieke waarborgen. De PVV onderschrijft dat elektronisch zakendoen steeds belangrijker wordt en dus gefaciliteerd moet worden. Maar zo’n ontwikkeling moet wel evenwichtig gebeuren, waarbij burgers en bedrijven worden beschermd tegen oneigenlijk gebruik. Dat evenwicht missen wij.

Het was juist de achteloosheid op het gebied van digitale veiligheid waar toenmalig Ombudsman Brennickmeijer al voor waarschuwde. De PVV wil onze digitale veiligheid niet te grabbel gooien en zal daarom tegen de uitvoering van deze EU-verordening stemmen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5410 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties