Nederland weer van ons

Vz,
Om te beginnen wil ik de initiatiefnemers bedanken voor hun inspanningen en feliciteren met dit wetsvoorstel. Wat de PVV betreft hoeven we er ook niet al te veel woorden over vuil te maken. Het wetsvoorstel regelt immers permanent wat al eerder door deze Kamer werd gesteund, namelijk het aangenomen amendement dat winstuitkering door zorgverzekeraars verbiedt voor onbepaalde tijd. Het is eigenlijk de minister aan te rekenen dat zij achterwege heeft gelaten dit verbod gelijk wettelijk vast te leggen.

Als we terugkijken dan kunnen we constateren dat de zorgverzekeraars al 10 jaar prima opereren zonder winstuitkering aan aandeelhouders. Want ondanks dat ze geen winstoogmerk hebben wordt er wel winst gemaakt en veel ook. In de afgelopen vier jaar bedroeg de gezamenlijke winst ongeveer 4 miljard. Dat is voor een groot deel premiegeld van burgers. De PVV is niet principieel tegen winst maken maar staat wel op het standpunt dat winsten in de zorg ten goede moeten komen aan de premiebetaler in de vorm van een lagere premie. Als het in de zakken van aandeelhouders zou verdwijnen is dat het onttrekken van publiek geld aan de zorg en dat moeten we niet willen.

Het wordt de zorgverzekeraars met dit wetsvoorstel verboden om winst aan aandeelhouders uit te keren. Maar de initiatiefnemers laten in het midden waar zorgverzekeraars de winst dan wel naar toe mogen sluizen. De winst toevoegen aan de reserves kan toch niet de bedoeling zijn. We weten immers dat de reserves van de zorgverzekeraars al veel hoger zijn dan wettelijk vereist. Moeten we daar geen grenzen aan stellen? En in de media klinkt kritiek dat dit wetsvoorstel mogelijk tot premieverhoging kan leiden. Kunnen de initiatiefnemers hierop ingaan want dit zou het tegenoverstelde betekenen van wat we willen bereiken. Ook wil ik refereren aan de uitspraak van advocaat Klaas Meersma in Zorgvisie van vandaag, die stelt dat dit wetsvoorstel juist verbiedt dat winsten worden ingezet voor premieverlaging. Hierop krijg ik graag nog een reactie van de initiatiefnemers en ook van de minister.

Vz, ik rond af.
Het is onwenselijk dat winsten van zorgverzekeraars naar aandeelhouders gaan. Aandeelhouders willen rendement, de zorg zal hierdoor verschralen en de patiënt gaat betalen. Dit wetsvoorstel blokkeert die weg en mijn fractie zal het dan ook steunen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4730 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties