Nederland weer van ons

Voorzitter, in het debat met de commissie heeft de PVV al aangegeven dat wij een breed welvaartsbegrip als nieuwe term in de politiek niet zien zitten. Breed welvaart is een subjectief begrip dat voor iedere burger verschillend is. Een breed welvaartsbegrip waarin we de welvaart van Nederland samenvatten is net zoiets als een breed partijprogramma waarin alle politieke partijen zich kunnen herkennen. Zoiets bestaat per definitie niet, en dus zal een breed welvaartsbegrip weinig zeggen over de welvaart in Nederland zoals de burger die ervaart. Het brede welvaartsbegrip zal iets zeggen over welvaart zoals die gezien wordt door de heersende elite.

Voorzitter, er is al een kloof tussen de werkelijkheid, zoals de burgers die ervaren, en de werkelijkheid, zoals de meeste politici die zien. Haagse politici vinden dat het goed gaat met de veiligheid in Nederland, de gewone burger constateert dat aangifte doen geen enkele zin heeft, omdat de politie er toch niets mee doet.
In Den Haag is duurzaamheid het toverwoord om miljarden euro’s aan subsidies los te peuteren, voor de burger is het hele debat over klimaat en duurzaamheid van ondergeschikt belang, zo konden we onlangs in de Elsevier lezen.
En het kabinet roept steeds dat we uit de crisis zijn, maar het besteedbaar inkomen blijft steken op het niveau van bijna 10 jaar geleden en het aantal mensen in de bijstand blijft maar groeien.

Die kloof tussen burger en politiek wordt alleen maar groter als we met subjectieve begrippen een breed welvaartsbegrip gaan introduceren in de politiek. De PVV houdt daarom liever vast aan het begrip Bruto Binnenlands Product als benadering voor de stand van onze welvaart. Het is duidelijk dat het BBP beperkingen kent, maar de voordelen wegen wat ons betreft zwaarder. Het BBP kan redelijk objectief worden gemeten, in tegenstelling tot een containerbegrip als het brede welvaartsbegrip. Aangevuld met andere objectieve cijfers over de koopkracht of de werkloosheid geeft dit goed zicht op hoe het met onze welvaart gesteld is.

Vz, het CBS moet straks jaarlijks een rapport uitbrengen over de brede welvaart in Nederland. Wat de PVV betreft is het bijhouden van allerlei mogelijke statistieken door het CBS zeer nuttig en noodzakelijk. Die cijfers vervolgens samenvatten in een breed welvaartsbegrip dient echter geen enkel doel en tast ook de reputatie van het CBS aan. De interpretatie van die statistieken moet worden overgelaten aan wetenschappers, politiek, opiniemakers en bedrijven. We moeten ervoor waken dat het CBS geregeerd wordt door de laatste modetrends uit de politiek. En we moeten ervoor waken dat het CBS subjectieve uitspraken gaat doen, waardoor de geloofwaardigheid van het CBS zelf onder druk komt te staan, omdat ze opinies in plaats van feiten gaat verspreiden.

Wij vinden het merkwaardig dat er eerst door het kabinet een flinke bezuinigingstaakstelling aan het CBS wordt opgelegd en dat er nu opeens extra middelen beschikbaar gesteld worden. Oftewel minder geld voor de kerntaken, meer geld voor linkse hobby onderzoeken. Hoe verklaart de Minister dat?

Voorzitter, afrondend de PVV wil dat de politiek zich niet méér, maar juist minder gaat bemoeien met het CBS. Het CBS moet zich richten op zijn kerntaken en dat is het doen van onafhankelijk statistisch onderzoek gebaseerd op objectieve cijfers. Wat ons betreft steekt de Minister z’n open haard aan met het rapport breed welvaartsbegrip, ook al gaat dit dan ten koste van onze CO2 footprint. Een schone statistiek is ons meer waard, dan een vervuild politiek partijbureau waar met dit brede welvaartsbegrip op wordt aangestuurd.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4590 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties