Skip to main content

PVV-wetsvoorstel: zeer streng strafrecht invoeren!

De PVV is de straatterreur en al het leed dat aan slachtoffers van misdrijven wordt toegebracht, meer dan zat. Daarom dient PVV-kamerlid en -justitiewoordvoerder Raymond de Roon vandaag een omvangrijk wetsvoorstel in, waarmee grote delen van het Nederlands strafrecht op de schop gaan en aanzienlijk worden verzwaard. De belangen van de slachtoffers worden voortaan voorop gesteld; daders van misdrijven worden voortaan zeer zwaar gestraft.

Het initiatiefwetsvoorstel minimumstraffen van de PVV, bevat de volgende hoofdpunten:

1. stevige aanpak van alle straatterreur.
 
Degenen die bij openlijke geweldpleging betrokken zijn, worden voortaan strafbaar gesteld voor alle gevolgen daarvan. Het maakt niet meer uit wie van een groep openlijke geweldplegers een vernieling heeft aangericht, lichamelijk letsel heeft toegebracht of de dood van iemand heeft veroorzaakt. Alle deelnemers aan de openlijke geweldpleging worden daarvan verantwoordelijk gehouden en zwaar bestraft. Vrijspraak, omdat niet kan worden bewezen wie uit de groep raddraaiers de schade, het letsel of de dood heeft veroorzaakt, zal tot het verleden behoren.
Zelfs openlijke geweldpleging die niet heeft geleid tot schade of letsel, zal met ten minste 12 maanden  gevangenisstraf worden bestraft. Maar ook wie in zijn eentje een ander in de openbare ruimte mishandelt, zal daarvoor zwaar moeten boeten. Daarop wordt een gevangenisstraf van ten minste 6 maanden gesteld. Heeft het misdrijf zwaar lichamelijk letsel tot gevolg dan moet de rechter zelfs ten minste 32 maanden gevangenisstraf opleggen. Bedreiging van personen in de openbare ruimte, zal een gevangenisstraf van ten minste 4 maanden opleveren. Bij recidive ten minste 8 maanden. En wie dat daarna nog een keer flikt, krijgt de maximumstraf voor bedreiging: 2 jaar gevangenisstraf. Wederspannigheid tegen de politie zal, als dat enig zwaar letsel voor de politie tot gevolg heeft, tenminste 32 maanden gevangenisstraf opleveren.
 
2. minimumstraffen en zwaardere maximumstraffen voor ernstige en veel overlast veroorzakende misdrijven.
 
De PVV heeft een grote hekel aan geweldsmisdrijven en misdrijven waarbij misbruik wordt gemaakt van zwakkere personen. Om die reden, worden de maximumstraffen voor dergelijke misdrijven fors verhoogd en worden daarnaast ook minimumstraffen (dat zijn straffen, waar de rechter niet onder mag gaan) voor die misdrijven voorgesteld. Het gaat hier in totaal om zo'n 150 strafbepalingen.
Enkele voorbeelden:

Deelneming aan een criminele organisatie:
Maximumstraf nu: 6 jaar gevangenisstraf
Maximumstraf volgens pvv: 24 jaar gevangenisstraf
Minimumstraf nu: 0 dagen gevangenisstraf
Minimumstraf volgens pvv: tenminste 8 jaar gevangenisstraf; bij recidive tenminste 16 jaar gevangenisstraf.
 
Kinderporno:
Maximumstraf nu: 4 jaar gevangenisstraf
Maximumstraf volgens pvv: 15 jaar gevangenisstraf
Minimumstraf nu: 0 dagen gevangenisstraf
Minimumstraf volgens pvv: tenminste 5 jaar gevangenisstraf, bij recidive tenminste 10 jaar gevangenisstraf.
 
Verkrachting:
Maximumstraf nu: 12 jaar gevangenisstraf
Maximumstraf volgens pvv; 30 jaar gevangenisstraf
Minimumstraf nu: 0 dagen gevangenisstraf
Minimumstraf volgens pvv; tenminste 10 jaar gevangenisstraf; bij recidive tenminste 20 jaar gevangenisstraf.
 
Mensenhandel:
Maximumstraf nu: 6 jaar gevangenisstraf
Maximumstraf volgens pvv: 15 jaar gevangenisstraf
Minimumstraf nu: 0 dagen gevangenisstraf
Minimumstraf volgens pvv: tenminste 5 jaar gevangenisstraf; bij recidive tenminste 10 jaar gevangenisstraf.
 
Straatroof:
Maximumstraf nu: 9 jaar gevangenisstraf
Maximumstraf volgens pvv: 24 jaar gevangenisstraf
Minimumstraf nu: 0 dagen gevangenisstraf
Minimumstraf volgens pvv: tenminste 8 jaar gevangenisstraf; bij recidive tenminste 16 jaar gevangenisstraf.
 
Dierenmishandeling:
Minimumstraf nu: 0 dagen gevangenisstraf
Minimumstraf volgens pvv: tenminste 3 maanden gevangenisstraf
Minimumstraf volgens pvv bij 1e recidive: tenminste 6 maanden gevangenisstraf
Minimumstraf volgens pvv bij 2e recidive: 3 jaar gevangenisstraf
 
Zware dierenmishandeling:
Minimumstraf nu: 0 dagen gevangenisstraf
Minimumstraf volgens pvv: tenminste 1 jaar gevangenisstraf
Minimumstraf volgens pvv bij 1e recidive: tenminste 2 jaar gevangenisstraf
Minimumstraf volgens pvv bij 2e recidive: 3 jaar gevangenisstraf
 
Maar ook bij veel overlast veroorzakende misdrijven waarbij geen geweld is gepleegd, worden aan recidivisten zware minimumstraffen in het vooruitzicht gesteld. Bijvoorbeeld:
 
Inbraak:
Minimumstraf nu: 0 dagen gevangenisstraf
Volgens PVV voortaan:
Minimumstraf bij 1e recidive: ten minste 12 maanden gevangenisstraf
Minimumstraf bij 2e recidive: ten minste 24 maanden gevangenisstraf
Straf bij 3e recidive: 6 jaar gevangenisstraf.
 
Oplichting:
Minimumstraf nu: 0 dagen gevangenisstraf
Volgens PVV voortaan:
Minimumstraf bij 1e recidive: ten minste 3 maanden gevangenisstraf
Minimumstraf bij 2e recidive: ten minste 6 maanden gevangenisstraf
Straf bij 3e recidive: 4 jaar gevangenisstraf.
 
3. Bijna geen taakstraffen meer.
Voor vrijwel alle categorieën misdrijven, wordt de mogelijkheid tot het opleggen van taakstraffen vrijwel uitgesloten. De PVV vindt het belachelijk, dat het werk dat de meeste Nederlanders hun hele leven gewoon moeten doen om aan de kost te komen, ineens een "straf" heet als een crimineel dat werk een paar weken moet doen. 
 
4. Verlaging strafrechtelijke meerderjarigheid van 18 naar 16 jaar.
Omdat vrijwel alle criminelen al een heel strafblad hebben opgebouwd voor ze zelfs maar meerderjarig zijn geworden en tot die tijd voornamelijk een aai over de bol kregen van de rechter, vindt de PVV dat het tijd is om de 16- en 17-jarigen al met volwassen straffen aan te pakken.
 
5. Geen kwantum-korting meer voor misdadigers.
Nu is het nog zo, dat aan een misdadiger die voor (bij voorbeeld) meerdere inbraken wordt bestraft, nooit meer kan worden opgelegd dan de maximumstraf voor inbraak, verhoogd met 1/3e . Op inbraak staat nu maximaal 6 jaar gevangenisstraf. Voor meerdere inbraken, kan de rechter nooit meer dan 8 jaar gevangenisstraf opleggen. De PVV stelt voor om voor iedere inbraak afzonderlijk straf op te leggen: voor 3 inbraken kan dan maximaal 3 x 6 = 18 jaar gevangenisstraf worden opgelegd. Dit systeem zal ook gelden voor de minimumstraffen: de recidiverende inbreker kan als hij voor 3 inbraken voor de rechter staat, een gevangenisstraf tegemoet zien van tenminste 3 x 12 maanden = 36 maanden gevangenisstraf.  Voor 50 inbraken dus: 50 x 12 maanden. Enz. enz.
 
6. Altijd voorlopige hechtenis voor zware criminelen en recidivisten.
Als het aan de PVV ligt, zullen zware criminelen en recidiverenden inbrekers, oplichters, helers, verduisteraars enz, voortaan niet meer uit voorlopige hechtenis kunnen worden geschorst of ontslagen. Zij moeten door de rechter worden vastgezet en vastgehouden, totdat zij hun straf hebben uitgezeten.

7. Geen korting meer voor falende misdadigers.
Nu is het nog zo, dat de op een misdrijf gestelde maximumstraf met 1/3e deel wordt verminderd, als de dader door een omstandigheid die buiten zijn wil ligt, faalt bij het voltooien van het misdrijf. Als de dader met een pistool op zijn slachtoffer schiet en de kogel blijft toevallig steken in een auto die juist op dat moment tussen dader en slachtoffer door rijdt, dan krijgt de dader nu een strafkorting van 1/3e deel.
De PVV ziet geen reden voor die strafkorting, omdat het toeval de dader heeft tegengewerkt. Zijn wil was er op gericht dat het misdrijf wel voltooid zou worden. Die misdadige bedoeling moet voor het volle pond worden bestraft.