Skip to main content

Speech Nederlandse ambassadeur Indonesiƫ op Koranschool - Kamervragen

Vragen van de leden Wilders en Madlener (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de speech van de Nederlandse ambassadeur Nikolaos van Dam op een Koranschool in Jakarta op 29 april 2009.

1.
Bent u bekend met de speech “The Global Political Trend and the Role of Islam: The Academic Responsibility of Muslim Scholars”  van ambassadeur Van Dam? (1)

2.
Bent u met ons van mening dat onze Nederlandse Ambassadeur in Indonesië niets te zoeken heeft op een Koranschool-afstudeerplechtigheid? Zo neen, waarom niet?

3.
Deelt u de mening dat de heer Van Dam, in plaats van op multiculti-wijze de islamproblematiek onder het tapijt te schuiven, zijn tijd beter kan besteden aan de onacceptabele weigering van Indonesië om een Nederlands parlementslid toe te laten, en zich bovendien beter bezig kan houden met het verbeteren van de positie van niet-moslims in Indonesië? Zo neen, waarom niet?

4.
De heer Van Dam verwijst in zijn speech naar Turkije als een Europees land, deelt u de mening dat hij dringend een opfriscursus aardrijkskunde nodig heeft? Zo neen, waarom niet?

5.
Bent u met ons van mening dat nu de heer Van Dam schijnbaar de voorkeur geeft aan het behartigen van de islamitische belangen in plaats van de Nederlandse belangen, hij zijn ambassadeurschap met onmiddellijke ingang dient op te geven? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.nikolaosvandam.com/pdf/speech20090429uk.pdf

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl