Fraude in de zorg moet stoppen. Niet door hierover te gaan praten met ziekenhuizen, zoals de NZa aankondigt, maar door vaker en strenger te controleren en het heffen van sancties. De tijd van praten zijn we voorbij. Meer dan 1000 euro declareren voor het weghalen van oorsmeer is gewoon schaamteloos. Daar ga je niet over praten, maar je heft een dusdanig hoge sanctie dat diegene het verder wel uit zijn hoofd laat om nog eens een behandeling te declareren die niet of anders uitgevoerd is.


In Nederland verdwijnt er jaarlijks minimaal twee en waarschijnlijk zelfs vijf miljard door fraude. Dat is net zoveel als er jaarlijks wordt uitgegeven aan medicijnen. Met dit geld zou bijvoorbeeld de premie voor de basisverzekering bijna gehalveerd kunnen worden. Het is de taak van de overheid om deze fraude aan te pakken en het geld terug te halen. Het is onbegrijpelijk dat de minister hier zo weinig werk van maakt. Wel de kostenstijging in de zorg toeschrijven aan de ouderen en de discussie opwerpen of een 80-jarige nog wel een heupoperatie moet krijgen, maar fraude aanpakken middels een meldplicht is te belastend voor de toezichthoudende organisaties volgens de minister. Terwijl het aanpakken van fraude de beste stap is om de zorgkosten naar beneden te brengen zonder dat hiermee de kwaliteit van de zorg wordt aangetast. Het is daarom niet alleen de beste stap, maar het zou ook de eerste stap van de overheid moeten zijn als ze naar besparingen zoekt.


Een voorstel van de PVV om fraude aan te pakken is om de rekening voortaan eerst naar de patiënt te sturen. Deze kan de rekening dan controleren en vervolgens doorsturen naar de zorgverzekeraar. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste krijgt de patiënt zelf inzicht in de kosten, wat bij kan dragen aan het zuinig omgaan met zorg. Ten tweede ziet de patiënt gelijk fouten in declaraties, bijvoorbeeld een poliklinisch bezoek dat gedeclareerd wordt als een klinische opname. Voorwaarde is dan natuurlijk dat er niet alleen maar ingewikkelde codes op de rekening staan waar de patiënt geen wijs uit kan worden.


Om alvast het voortouw te nemen bij het aanpakken fraude, opent de PVV een online fraudeloket. Want zoals ook de NZa toegeeft, hebben we nog maar het topje van de ijsberg in beeld als het om fraude gaat. Iedereen kan via het fraudeloket misstanden doorgeven, van foute declaraties tot het onnodig laten terugkomen voor controles. Ook zaken als vervalste verzekeringspasjes, vervalste recepten of illegale medicijnen en ondeugdelijke hulpmiddelen zijn vormen van fraude. Geef het door via de website fraudeloketzorg.nl. Alle serieuze berichten zullen wij geanonimiseerd aan de minister overhandigen om haar de urgentie van het aanpakken van fraude te laten inzien.
Help de PVV om die 5 miljard aan zorgfraude te achterhalen!