feed-image RSS

Vragen van het lid Madlener (Partij voor de Vrijheid) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Pensioenfondsen gaan investeren in windpark':

1.)
Is de staatssecretaris bekend met het bericht 'Pensioenfondsen gaan investeren in windpark' (*)?

2.)
Bent u het met de PVV eens dat pensioenfondsen niet bedoeld zijn om klimaatbeleid uit te voeren? Zo nee, waarom niet?

Lees meer

De PVV is verontrust over het bericht dat bij de aanschaf van nieuwe Sprinters sprake is geweest van mogelijke omkoping. PVV-woordvoerder Barry Madlener: "Het is onvoorstelbaar dat de NS deze berichten voor zichzelf heeft willen houden, en er niet direct aangifte is gedaan. Omkoping is een strafbaar feit en de vraag rijst of de aanbesteding nu wel eerlijk is verlopen."

De PVV wil zo snel mogelijk opheldering van Staatssecretaris Mansveld.

 

Lees meer

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

Lees meer

DSC_7973

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties