feed-image RSS

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Schone was onbetaalbaar voor zorgcliënt’.

Lees meer

PVV-Kamerlid Fleur Agema diende vandaag een motie in die vraagt dit jaar nog mystery guest in te zetten bij de inspectie van verpleeghuizen. Dit naar aanleiding van het debat over de deplorabele staat van de hygiëne in verpleeghuizen. Alle aanwezige fracties tekenden de motie mee.

Lees meer

PVV-Kamerlid Fleur Agema is reuze blij dat de motie tegen onterechte betalingen in zorginstellingen unaniem vandaag is aangenomen. Agema: “Het is van de zotte dat bewoners van zorginstellingen nog steeds op grote schaal moeten bijbetalen voor normale zaken zoals toiletpapier dingen die gewoon binnen de AWBZ vallen”.

Lees meer

fleur-agema

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English