feed-image RSS

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister en staatssecretaris van VWS over een vanuit de AWBZ bekostigde luxe studiereis voor zorgbestuurders.

Lees meer

PVV-Kamerlid Fleur Agema is enorm blij dat minister Opstelten toegezegd heeft het 14 puntenplan van de PVV tegen loverboys in te brengen in de overleggen van de Taskforce Mensenhandel.

Lees meer

Fleur Agema stelt vragen over ongeschoolde uitzendkrachten die in de Thuiszorg werken.
Klik hier om het fragment te bekijken.

Lees meer

fleur-agema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties