Drie jaar terug zat staatssecretaris Bussemaker met een fiks probleem: het Pgb dreigde ten onder te gaan aan zijn succes. Dit ondanks tariefkortingen cliëntenstops. Nergens stegen de zorgkosten zo hard als bij het Pgb. Een overschrijding van 700 mln kwam als een tornado op de gebruikers af: Bussemaker kondigde gigantische tariefkortingen aan van opgeteld meer dan 20%. Een doemscenario. Ook de mensen met de zwaarste beperkingen zouden door die tariefkortingen gepakt gaan worden.

Lees meer

Deze wet heeft betrekking op mensen die dement dan wel verstandelijk beperkt zijn, en verlangt een viertal overleggen als er gedacht wordt aan dwangzorg. De regering beoogt hiermee een cultuurverandering in de instellingen teweeg te brengen. Het opzien tegen het stappenplan zou ertoe leiden dat er gezocht wordt naar een oplossing die geen dan wel de minste dwangzorg behelst. Dat is op zich goed bedoeld. Maar, maken we wetten voor een cultuurverandering? Een wet regelt wat wel en niet mag. En, een aanzienlijk deel van de instellingen past nu al geen dan wel een minimum aan dwangzorg toe. Zij doen dat zonder wet.

Lees meer

Over de wens van een wet als deze wordt in dit Huis al zo'n twaalf jaar gesproken en sinds vier jaar spreken we al over de komst van de wet Zorg en Dwang. Dat het zo lang duurt daar kun je kritisch over zijn, immers de bedoeling van een wet als deze – duidelijkheid – is al vele jaren gewenst. Echter, deze wet herbergt vele dilemma's.

Lees meer

fleur-agema

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English