feed-image RSS

Vz, de basisbeurs wordt heringevoerd. Vanaf het volgende studiejaar ontvangen studenten weer een basisbeurs. En dat gebeurt om goede redenen, voorzitter. Beter laat dan nooit.

Maar toch sta ik hier met een dubbel gevoel, voorzitter. Enerzijds zijn wij blij dat voortschrijdend inzicht heeft geleid tot het herinvoeren van de basisbeurs, anderzijds kunnen wij niet onze ogen sluiten voor het onrecht dat in acht jaar tijd aan cohorten studenten is aangedaan met de invoering van het sociale leenstelsel. Het sociaal leenstelsel, wat ons betreft een naargeestig eufemisme, voorzitter. Er is immers niets sociaals aan het leenstelsel geweest. Een schuldenstelsel was het en is het. Een mislukking die veel schade heeft aangericht.

Lees meer

Vz,
Met dit wetsvoorstel wil de regering de kansengelijkheid voor aspirantstudenten vergroten. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs is namelijk gebleken dat studentenpopulaties van opleidingen met een capaciteitsfixus minder divers zijn dan andere opleidingen. De kwalitatieve criteria die nu gebruikt worden, een toets en een motivatiegesprek, zijn volgens de regering onvoldoende in staat gebleken om de toegankelijkheid te waarborgen. De in 2017 afgeschafte loting wordt daarom weer toegevoegd aan het palet aan mogelijkheden waar opleidingen over beschikken om de instroom van studenten te beheersen. Een paar opmerkingen daarover, voorzitter.
De afschaffing van de loting toentertijd heeft niet voor niets plaatsgevonden, wil ik de minister in herinnering brengen. Belangrijk argument toen was dat toelating op basis van loting is gebaseerd op toeval, dom toeval en te weinig is gebaseerd op capaciteiten en motivatie van aspirantstudenten. Van loting worden leerlingen de dupe die buitengewoon getalenteerd zijn en zich tot het uiterste hebben ingespannen om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld een plaats bij Geneeskunde. De wonderkinderen voorzitter; die zijn er en die willen we niet kwijt. Die MOETEN op de juiste plaats komen, maar door bot en dom toeval dat deze Minister wil herintroduceren, lopen we weer het gevaar dat deze studenten de ene na de andere keer worden UITGELOOT. We hadden gehoopt dat dat vreselijke woord UITGELOOT, dat zwanger is van teleurstelling, frustratie en verdriet definitief tot het verleden zou horen. Maar nee hoor, daar is het weer, onder regie van D66.

Lees meer

Vz, ik vraag me oprecht af wat ik hier doe. Met mijn medewerker heb ik geprobeerd te tellen hoeveel debatten over leraren we hebben gedaan sinds ik hier aantrad in 2010. Tientallen.
Het lerarentekort tekende zich al af in 2010: vergrijzing, een hele generatie goed opgeleide leraren die met pensioen ging, maar er ook nog eens de brui aan gaf, omdat hun beroep werd uitgekleed door de bestuurders en managers. Die wilden steeds minder autonomie voor leraren. Leraren werden steeds meer speelbal van onderwijsvernieuwers met nul verstand van onderwijs, met hun goedkope marketingspraatjes over Nieuw Leren, maatwerk, gepersonaliseerd leren, competentiegestuurd leren, enzovoort. Zij sloopten de ziel uit het onderwijs en streefden stiekem slechts één doel na: leraarextensief onderwijs: grote klassen, leerpleinen, met de leraar als oppasser.
Alle oplossingen die de PVV en ook de SP hebben aangedragen, zijn in de wind geslagen. Consequent hebben bewindslieden van alle Kabinetten Rutte, van 2 tot en met 4, precies de verkeerde richting gekozen.
Als wij wilden dat de kennisbasis van de lerarenopleidingen werd hersteld, kozen zij ervoor om de toelatingseisen te verlagen en het kennisniveau nog verder te laten dalen. Nog minder status voor het beroep dan er al was.
Als wij wilden dat de politiek meer regie zou krijgen, kozen de ministers ervoor om nog meer bij de bestuurders te beleggen. Doof waren de ministers voor ingrepen in de lumpsumbekostiging, bijvoorbeeld door het personeel te oormerken om klassen kleiner te maken en werkdruk te verlagen.
Als wij meer focus wilden op de basisvaardigheden, kwam er nog meer uitwaaiering tot aan gendergedoe toe.
En zo ging het maar door. Hoelang duurde het voordat ingegrepen werd in de bestuurlijke gemakzucht van de tijdelijke aanstellingen, van de idioot grote reserves?
Er zijn weliswaar een paar moties aangenomen die daarop toezien, maar hoe staat het met de uitvoering daarvan? Of worden ze gewoon niet uitgevoerd?

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties